Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Zorluklar ve Başa Çıkma Yolları: Rize örneği", International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489, vol.14, pp.2848-2864, 2017 (Link)
Özkan Y., Selcik O. , "An Unheeded Issue in Child Welfare: A Qualitative Study of Bullying from School Personnel Perspective", European Academic Research, vol.5, pp.5211-5222, 2017 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleği ile Bütünleşmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Degisi, vol.10, no.-, pp.767-771, 2017 (Link)
Selcik O. , "Yılmazlık Terapisi: Krize Müdahale Modeli Bağlamında Olgu Sunumları ile Bir Terapötik Yaklaşım", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.1139-1146, 2017 (Link)
Selcik O. , "SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ÇALIŞMA ALANI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.461-469, 2016 (Link) (Özet)
Güzel B. , Selcik O. , " Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı Ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.461-469, 2016 (Link)
Selcik O. , "OKUL SOSYAL HİZMETİ’NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derhisi, vol.9, pp.1275-1281, 2016 (Link) (Özet)
Güzel B. , Selcik O. , "Socıal Workers: From Educatıon To Workıng Lıfe", European Academıc Research, vol.3, pp.10660-10669, 2016 (Link)
Selcik O. , "KLİNİK ÇALIŞMADAN SOSYAL POLİTİKAYA OKUL SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.431-437, 2016 (Link)
Selcik O. , "LOCALIZATION MOVEMENT OF SOCIAL WORK EDUCATION IN GLOBAL AXIS", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.456-460, 2016 (Link) (Abstract)
Selcik O. , "The Historical Impact of a Place on a White Black Saratoga Springs", EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, vol.3, pp.649-657, 2015 (Link)
Selcik O. , "Migration and a New Destination for Africa Migrants: Lampedusa Island", European Academic Research Journal, vol.3, pp.5435-5446, 2015 (Link) (Abstract)
Güzel B. , Selcik O. , "Erasmus Değişim Programına Katılan Öğrencilerin Toplumdaki Kadın Algısına Yönelik Görüşleri: Bir Nitel Çalışma Örneği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.800-813, 2015 (Link)
Selcik O., Oğuz A., "The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, pp.811-815, 2015 (Link)
Selcik O. , "THE BEAT GENERATIONIN SOCIAL and CULTURAL CONTEXT", VFAST Transactions on Education and Social Sciences, vol.4, pp.14-18, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Selcik O. , "An Unheeded Issue in Child Welfare: A Qualitative Study of Bullying from School Personnel Perspective", Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, ,
Selcik O. , "Okul Sosyal Hizmeti nin Okul Erken Terki Üzerine Potansiyel Etkisi", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Manisa, TÜRKIYE,
Selcik O. , "Localization Movement of Social Work Education in Global Axis", Social Work Education in Europe: towards 2025, Milan, ITALYA,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Selcik O. , Güzel B., Özada A., İçer İ., "Okul Sosyal Hizmeti: Bir Uygulama Kılavuzu", Çeviri, Nika Yayınevi, Ankara, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi