Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleği ile Bütünleşmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Degisi, vol.10, no.-, pp.767-771, 2017 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Sosyal Çalışmacıların Karşılaştıkları Zorluklar ve Başa Çıkma Yolları: Rize örneği", International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489, vol.14, pp.2848-2864, 2017 (Link)
Güzel B. , Selcik O. , "Socıal Workers: From Educatıon To Workıng Lıfe", European Academıc Research, vol.3, pp.10660-10669, 2016 (Link)
Selcik O. , "OKUL SOSYAL HİZMETİ’NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derhisi, vol.9, pp.1275-1281, 2016 (Link) (Özet)
Selcik O. , "LOCALIZATION MOVEMENT OF SOCIAL WORK EDUCATION IN GLOBAL AXIS", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.456-460, 2016 (Link) (Abstract)
Selcik O. , "SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ÇALIŞMA ALANI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.461-469, 2016 (Link) (Özet)
Güzel B. , Selcik O. , " Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı Ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.461-469, 2016 (Link)
Selcik O., Oğuz A., "The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, pp.811-815, 2015 (Link)
Selcik O. , "Migration and a New Destination for Africa Migrants: Lampedusa Island", European Academic Research Journal, vol.3, pp.5435-5446, 2015 (Link) (Abstract)
Güzel B. , Selcik O. , "Erasmus Değişim Programına Katılan Öğrencilerin Toplumdaki Kadın Algısına Yönelik Görüşleri: Bir Nitel Çalışma Örneği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.800-813, 2015 (Link)