Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yaylali M., Celik A.K., Dilek Ö. , "Analyzing key socio-economic and socio-demographic drivers of domestic passengers' airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit models", TRANSPORTATION LETTERS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH, vol.8, pp.121-130, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yaylali M., Dilek Ö. , "HAVAYOLU ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, vol.1, pp.75-88, 2017 (Link)
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.223-239, 2017 (Link)
Sandalcilar A.R., Dilek Ö. , "Foreign Direct Investments, Export And Economic Growth: Evidences From Selected Developing Countries ", International Journal of Economics and Administrative Studies, pp.1-1, 2017
Dilek Ö. , Mirasedoğlu M.U. , Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI", BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , vol.6, pp.95-113, 2017 (Link)
Dilek Ö. , Kiziltan A. , Bayrak A.Z. , "DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , pp.656-668, 2016
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi Yöntemiyle 2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Finansal Performans Karşılaştırması", Namık Kemal University Institute of Social Sciences, ss.365-388, 2016
Yaylali M., Dilek Ö. , Çelik A.K., "TÜRKİYE HAVA ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHİNİN ÇOK DURUMLU LOGIT MODELİ ANALİZİ", Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, pp.266-288, 2015 (Link)
Yaylali M., Özer H., Dilek Ö. , "Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.7, ss.1-13, 2011 (Link)
Yaylali M., Dilek Ö. , "Erzurum'da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti. ", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.1-21, 2009 (Link)
Oktay E., Akan Y., Dilek Ö. , "Erzurum İlinde Otogaz Talebine Etki Eden Faktörlerin Analizi", EKEV akademi dergisi, cilt.29, ss.311-322, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilek Ö. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Süreçleri ve Harcama İlişkisi", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.486-486
Bayrak A.Z. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , Dilek Ö. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.521-521
Dilek Ö. , Mirasedoğlu M.U. , Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.101-101
Dilek Ö. , "Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.103-103
Dilek Ö. , Kiziltan A. , Bayrak A.Z. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE GELİR VE HARCAMA KALEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2450-2465 (Link)
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Kiziltan A. , "Kriz Sonrası Dönemlerde Finansal Piyasalardaki Bankaların Sermaye Yapılarına Göre CAMELS Bileşenleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Araştırması ", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2225-2249 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiziltan A. , Dilek Ö. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı", Ekin Yayınevi, BURSA, 2017 (Link)
Kiziltan A. , Dilek Ö. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı", Celepler Matbaacılık Yayıncılık ve Dağıtım, TRABZON, 2016
Erdal A. , Dilek Ö. , "Kamu Müdahaleciliğinin Yeni Evresi ve Planlı Ekonomi: 1960–1980 Dönemi", Osmanlıdan İkibinli Yıllara Türkiyenin Ekonomik Tarihi, Dkkaya M., Üzümcü A., Özyakışır D., Ed., Savaş Yayınları, Ankara, ss.157-179, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi