Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ursavaş Ö.F. , Yalçin Y., Bakir E., "The effect of subjective norms on preservice and in-service teachers’ behavioural intentions to use technology: A multigroup multimodel study", British Journal Of Educational Technology, vol.51, no.1, pp.1-19, 2019 (Link)
Mcilroy D. , Palmer-Conn S. , Lawler B. , Poole K. , Ursavaş Ö.F. , "Secondary Level Achievement: Non-Intellective Factors Implicated in the Process and Product of Performance", JOURNAL OF INDİVİDUAL DİFFERENCES, vol.38, pp.102-112, 2017 (Link)
Deryakulu D., Mcilroy D., Ursavaş Ö.F., Caliskan E., "Intrapair Similarity of Computer Self-Efficacy in Turkish Adolescent Twins", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.54, pp.840-862, 2016
Ursavaş Ö.F., Kabakçi Yurdakul I., Türk M., Mcilroy D., "Measurement Invariance of the Digital Natives Assessment Scale Across Gender in a Sample of Turkish University Students", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.54, pp.513-530, 2016 (Link)
Ursavas Ö.F., "The Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on Teachers Behavioral Intention to Use Tablet PCs", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.25-43, 2015 (Özet) (Abstract)
Mcilroy D., Poole K. , Ursavas Ö.F., Moriarity A., "Distal and proximal associates of academic performance at secondary level: A mediation model of personality and self-efficacy", LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.38, pp.1-9, 2015 (Abstract)
Teo T., Kabakçı Yurdakul I., Ursavas Ö.F., "Exploring the digital natives among pre-service teachers in Turkey: a cross-cultural validation of the Digital Native Assessment Scale", INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.-, no.-, pp.---, 2014 (Abstract)
Deryakulu D., Ursavas Ö.F., "Genetic and environmental influences on problematic Internet use: A twin study", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.39, pp.331-338, 2014 (Abstract)
Ursavas Ö.F., Sahin S., Mcilroy D., "The Role of Discipline in Determining Turkish Pre-Service Teachers' Behavioral Intentions to Use ICT", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.136-153, 2014 (Özet) (Abstract)
Kabakçı Yurdaku I. , Ursavaş Ö.F., Becit İşçitürk G., "An Integrated Approach for Preservice Teachers’ Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.55, pp.21-36, 2014 (Link) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "Reconsidering the role of attitude in the TAM: An answer to Teo (2009) and Nistor and Heymann (2010), and Lopez-Bonilla and Lopez-Bonilla (2011)", BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.44, pp.E22-E25, 2013
Teo T., Ursavas Ö.F., Bahcekapili E., "An Assessment of Pre-Service Teachers' Technology Acceptance in Turkey: A Structural Equation Modeling Approach", ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, vol.21, pp.191-202, 2012
Ursavas Ö.F., Teo T., "A multivariate analysis of the effect of gender on computer anxiety among elementary school teachers", BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.42, pp.E19-E20, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Deryakulu D., Sancar R., Ursavaş Ö.F. , "Video Kapılma Ölçeğinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, ss.154-168, 2019 (Link)
Deryakulu D., Ursavaş Ö.F. , "Genetic and Environmental Sources of Nomophobia: A Small-Scale Turkish Twin Study", Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.6, pp.147-162, 2019 (Link)
Camadan F., Reisoglu I., Ursavaş Ö.F. , Mcilroy D., "How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, vol.35, pp.12-28, 2018
Camadan F. , Reisoğlu İ. , Ursavaş Ö.F. , Mcilroy D., "How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, vol.35, pp.12-28, 2018
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ. , "The effects of cognitive style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation modeling-based multi-group analysis", International Journal of Information and Learning Technology, vol.34, pp.31-50, 2017 (Link)
İslamoğlu H., Ursavas Ö.F., Reisoğlu İ., "FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, ss.161-183, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "AN EXAMINATION OF GENDER EFFECT ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BEHAVIOURAL INTENTIONS TO USE ICT", Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, ss.68-88, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.885-917, 2014
Teo T., Ursavaş Ö.F., "Technology Acceptance of Pre-Service Teachers in Turkey: A Cross-Cultural Model Validation Study", International Journal of Instructional Media, vol.39, pp.193-201, 2012
Teo T., Ursavaş Ö.F., Bahcekapili E., "An Assessment of Pre-Service Teachers’ Technology Acceptance in Turkey: A Structural Equation Modeling Approach", Campus-Wide Information Systems, vol.28, pp.93-101, 2012
İpek C., Tekbiyik A., Ursavaş Ö.F., "Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.---, 2010
Karal H., Aydın Y., Ursavas Ö.F., "Struggles for Integration of the Technologies into Learning Environment in Turkey", International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, vol.3, pp.285-294, 2009 (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ursavaş Ö.F. , Camadan F. , Reisoğlu İ. , "Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018) , İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp..-.
Ursavaş Ö., Bahçekapili T., Camadan F., İslamoğlu H., "Teachers’ behavioural intention to use ICT: A structural equation model approach", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015, Las Vegas, NV, A.B.D., 2-6 Mart 2015, vol.2015, no.1, pp.2875-2880 (Link)
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ., "Eğitsel sosyal bir ağ olan Edmodo kullanımına bilişsel stilin etkisi: bir çoklu grup yapısal eşitlik modeli çalışması", 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.---
Ursavaş Ö.F., Camadan F., Bahçekapili T., "Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması", 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20 Mayıs 2016 - 22 Aralık 2015, pp.1-1
Ursavaş Ö., Mc Ilroy D. , Şahin S., İslamoğlu H., Palanci M., "Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın Raporlama Hataları", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.227-227
İslamoğlu H., Başeğmez Özcan S., Ursavaş Ö., "Fatih Projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.12-12
Ursavaş Ö.F., Bahçekapili T., Camadan F., Şahin S., "Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam", 6rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, pp..-.
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ursavaş Ö.F. , Yalçin Y., "Motivastonel Tasarımı Destekleyen Araçlar", in: Öğrenme ve Performans İçin Motivasyonel Tasarım, Türel, Yalın Kılıç, Eds., Asos Yayınları, Ankara, pp.357-392, 2019
Yalçin Y., Ursavaş Ö.F. , "Eğitimde Çoklu Ortam Materyallerinin Kullanımı", Öğretim Teknolojileri, Türel Yalın Kılıç, Ed., Asos Yayınları, Ankara, ss.317-335, 2019
Ursavaş Ö.F. , Bakir E. , "Kelime İşlem Programları", Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Ed., Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, ANKARA, ss.165-185, 2018 (Link)
Ursavaş Ö.F. , İslamoğlu H. , "Sunu Programları", Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.257-290, 2018
Ursavaş Ö.F. , Harun S., Odabaşi H.F., "Post-Truth (Hakikat Sonrası): Hakikatın Yalana Karşı Mücadelesi", Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Ed., PEGEM Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.459-470, 2018
Ursavaş Ö.F. , "Video İşleme", Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel GÖKTAŞ, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ERZURUM, ss.1-23, 2017
Ursavaş Ö.F.F., "Kategori ve Ders Oluşturma", Moodle 2 İle E-Öğrenme Ders Tasarımı, Şimşek, Ö, Ed., Pegem Akademi Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, ss.112-133, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi