Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ÖMER FARUK URSAVAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 5328454
Faks : +90 464 5328612
E Posta Adresi : omer.ursavaserdogan.edu.tr | ursavashotmail.com
Web Adresi :
Ofis : 2313
Posta Adresi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 53200 Çayeli/RİZE
Eğitim Bilgileri
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi , 2010-2014
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi , 2008-2010
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 2000-2004
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education, Scientific Disciplines
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yazılım Uzmanı, Gülnet İnternet ve İletişim Hizmetleri , , 12.10.2004 - 10.08.2005
Verdiği Dersler
Nicel Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik, Anadolu Üniversitesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Savunma, Gazi Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Doktora yeterlilik, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Mcilroy D. , Palmer-Conn S. , Lawler B. , Poole K. , Ursavaş Ö.F. , "Secondary Level Achievement: Non-Intellective Factors Implicated in the Process and Product of Performance", JOURNAL OF INDİVİDUAL DİFFERENCES, vol.38, pp.102-112, 2017 (Link)
Deryakulu D., Mcilroy D., Ursavaş Ö.F., Caliskan E., "Intrapair Similarity of Computer Self-Efficacy in Turkish Adolescent Twins", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.54, pp.840-862, 2016
Ursavaş Ö.F., Kabakçi Yurdakul I., Türk M., Mcilroy D., "Measurement Invariance of the Digital Natives Assessment Scale Across Gender in a Sample of Turkish University Students", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.54, pp.513-530, 2016 (Link)
Ursavas Ö.F., "The Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on Teachers Behavioral Intention to Use Tablet PCs", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.25-43, 2015 (Özet) (Abstract)
Mcilroy D., Poole K. , Ursavas Ö.F., Moriarity A., "Distal and proximal associates of academic performance at secondary level: A mediation model of personality and self-efficacy", LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.38, pp.1-9, 2015 (Abstract)
Ursavas Ö.F., Sahin S., Mcilroy D., "The Role of Discipline in Determining Turkish Pre-Service Teachers' Behavioral Intentions to Use ICT", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.136-153, 2014 (Özet) (Abstract)
Teo T., Kabakçı Yurdakul I., Ursavas Ö.F., "Exploring the digital natives among pre-service teachers in Turkey: a cross-cultural validation of the Digital Native Assessment Scale", INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.-, no.-, pp.---, 2014 (Abstract)
Deryakulu D., Ursavas Ö.F., "Genetic and environmental influences on problematic Internet use: A twin study", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.39, pp.331-338, 2014 (Abstract)
Kabakçı Yurdaku I. , Ursavaş Ö.F., Becit İşçitürk G., "An Integrated Approach for Preservice Teachers’ Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.55, pp.21-36, 2014 (Link) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "Reconsidering the role of attitude in the TAM: An answer to Teo (2009) and Nistor and Heymann (2010), and Lopez-Bonilla and Lopez-Bonilla (2011)", BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.44, pp.E22-E25, 2013
Teo T., Ursavas Ö.F., Bahcekapili E., "An Assessment of Pre-Service Teachers' Technology Acceptance in Turkey: A Structural Equation Modeling Approach", ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, vol.21, pp.191-202, 2012
Ursavas Ö.F., Teo T., "A multivariate analysis of the effect of gender on computer anxiety among elementary school teachers", BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.42, pp.E19-E20, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Camadan F., Reisoglu I., Ursavaş Ö.F. , Mcilroy D., "How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, vol.35, pp.12-28, 2018
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ. , "The effects of cognitive style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation modeling-based multi-group analysis", International Journal of Information and Learning Technology, vol.34, pp.31-50, 2017 (Link)
İslamoğlu H., Ursavas Ö.F., Reisoğlu İ., "FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, ss.161-183, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "AN EXAMINATION OF GENDER EFFECT ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BEHAVIOURAL INTENTIONS TO USE ICT", Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, ss.68-88, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Ursavas Ö.F., "Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.885-917, 2014
Teo T., Ursavaş Ö.F., Bahcekapili E., "An Assessment of Pre-Service Teachers’ Technology Acceptance in Turkey: A Structural Equation Modeling Approach", Campus-Wide Information Systems, vol.28, pp.93-101, 2012
Teo T., Ursavaş Ö.F., "Technology Acceptance of Pre-Service Teachers in Turkey: A Cross-Cultural Model Validation Study", International Journal of Instructional Media, vol.39, pp.193-201, 2012
İpek C., Tekbiyik A., Ursavaş Ö.F., "Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.---, 2010
Karal H., Aydın Y., Ursavas Ö.F., "Struggles for Integration of the Technologies into Learning Environment in Turkey", International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, vol.3, pp.285-294, 2009 (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ursavaş Ö.F., Reisoğlu İ., "Eğitsel sosyal bir ağ olan Edmodo kullanımına bilişsel stilin etkisi: bir çoklu grup yapısal eşitlik modeli çalışması", 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.---
Ursavaş Ö., Bahçekapili T., Camadan F., İslamoğlu H., "Teachers’ behavioural intention to use ICT: A structural equation model approach", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015, Las Vegas, NV, A.B.D., 2-6 Mart 2015, vol.2015, no.1, pp.2875-2880 (Link)
Ursavaş Ö.F., Camadan F., Bahçekapili T., "Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması", 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20 Mayıs 2016 - 22 Aralık 2015, pp.1-1
Ursavaş Ö., Mc Ilroy D. , Şahin S., İslamoğlu H., Palanci M., "Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın Raporlama Hataları", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.227-227
İslamoğlu H., Başeğmez Özcan S., Ursavaş Ö., "Fatih Projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2014, pp.12-12
Ursavaş Ö.F., Bahçekapili T., Camadan F., Şahin S., "Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam", 6rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, pp..-.
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ursavaş Ö.F. , "Video İşleme", Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel GÖKTAŞ, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ERZURUM, ss.1-23, 2017
Ursavaş Ö.F.F., "Kategori ve Ders Oluşturma", Moodle 2 İle E-Öğrenme Ders Tasarımı, Şimşek, Ö, Ed., Pegem Akademi Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, ss.112-133, 2015
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Üniversite WEB Tabanlı Yönetim ve Öğretim Sistemlerinin Mobil Yönetme ve Öğrenme Sistemine Dönüştürülmesi, Geliştirilmesi ve Sınanması", BAP Alt Yapı, 2014105.0301, Yönetici, 2015
"E-Kampüs Projesi Yaşam Merkezi Modülü", BAP Alt Yapı, 20141050302, Yönetici, 2015
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Eğitim ve Bilim, Editör, 02.09.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
AACE, , Üye, 26.03.2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Egitim ve Bilim-Education and Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Interactive Learning Environments, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Internet Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Journal of Educational Computing Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Journal of Psychoeducational Assessment, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
The Asia-Pacific Education Researcher, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
AECT, Diğer Hakemliği, Ocak 2014
Children and Youth Services Review, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Computers & Education, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
ICCE Conference on Technology, Pedagogy and Education, Diğer Hakemliği, Ocak 2013
Etkinlik Organizasyonu
10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 123
Web Of Science H İndeksi : 3
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 15
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Ursavaş Ö, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Temmuz 2015
Ursavaş Ö, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2014
Ursavaş Ö, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Aralık 2014
2214/A Uluslararası araştırma , TÜBİTAK, Ağustos 2013
Ursavaş Ö, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2012
Ursavaş Ö, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Eylül 2011
Ursavaş Ö, "Prof. Dr. Cevat ALKAN Bilim Ödülü, ICITS2009, Eylül 2009
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi