Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıtlarına Göre İşitme ve Görme Engelli Öğrencilerin Dental ve Periodontal Durumunun Değerlendirilmesi, Tedavi İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Gerekli Tedavilerin Koordinasyonu", TÜBITAK Projesi, 1919B011603631, Danışman, Devam Ediyor
"Periodontitisin Kalp Dokusu Oksidatif Stres Düzeyi ve Kalp Yetmezliği Belirteçleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Hayvan Çalışması ", BAP Arastırma Projesi, 2016.53001.111.07.01, Yönetici, Devam Ediyor
"DENEYSEL OLARAK PERİODONTİTİS OLUŞTURULMUŞ OBEZ RATLARDA FUKOKSANTİN UYGULAMASININ LOKAL VE SİSTEMİK İLTİHABİ VE OKSİTATİF BELİRTEÇLER ÜZERİNE MUHTEMEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.", BAP Arastırma Projesi, 2014.111.07.01, Yönetici, 2016
"Kronik periodontitisli bireylerde obezitenin serum ve tükürük lipit peroksidasyonu, antioksidan enzimler, tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin 6 seviyeleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.", BAP Doktora, 2011/480, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi