Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji, 2009-2013
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, , 2002-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kronik Periodontitisli Bireylerde Obezitenin Serum ve Tükürük Lipit Peroksidasyonu, Total Oksitatif Durum, Total Antioksidan Kapasite, Tümör Nekrozis Faktör Alfa ve İnterlökin 6 Düzeylerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Mart, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi