Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pabuçcu H., Değirmenci N. , "Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tahmini", ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.1-1, 2018 (Link)
Değirmenci N. , Abdioğlu Z., "Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, pp.82-95, 2018 (Link)
Yakici Ayan T., Değirmenci N. , "Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.77-88, 2018 (Link)
Değirmenci N. , Yakici Ayan T., "Ranking of firms by performance using I-distance method ", Investment Management and Financial Innovations, vol.15, pp.85-97, 2018 (Link)
Değirmenci N. , "Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Literatür Araştırması", The Journal of Academic Social Science, pp.161-179, 2017 (Link)
Değirmenci N. , Akay A. , "Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.12, pp.15-36, 2017 (Link)
Değirmenci N. , Abdioğlu Z., "Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.104-125, 2017 (Link)
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri", TİSK Akademi, cilt.11, ss.330-351, 2016 (Link)
Değirmenci N. , Pabuçcu H., "Borsa İstanbul Ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: VAR ve NARX Model ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.248-261, 2016 (Link)
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: Bist Sektörel Analiz", KAU IIBF Dergisi, vol.5, pp.01-24, 2014 (Link)
Abdioğlu Z., Degirmenci N., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler", Business and Economics Research Journal, vol.4, pp.55-73, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı", 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Değirmenci N. , "Test Of The Day-Of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange", in: Current Debates in Accounting&Finance, Hakan Kapucu, Çisem Bektur, Eds., IJOPEC, İstanbul, pp.269-282, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi