Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi NURDAN DEĞİRMENCİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölüm : ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 464 5113002
+90 464 5112062
Faks : +90 464 5114908
E Posta Adresi : nurdan.degirmencierdogan.edu.tr | ndegirmenciihotmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2011-2016
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2008-2010
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İşletme, 2004-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Kırılgan Sekizli Ülkeler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, "2008 Küresel Krizinin Trabzon'daki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman Yapısı Üzerindeki Etkileri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Haziran, 2010.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2015
Araştırma Alanları
Ekonometri
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Zaman Serileri Analizi
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2016 - 2018
Ögr.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013 - 2016
Ögr.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Pazar Meslek Yüksekokulu, 2010 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 22.06.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 21.03.2017 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Ekonometri, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
Zaman Serileri Analizi, Lisans, 2016-2017
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Pabuçcu H., Değirmenci N. , "Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tahmini", ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.1-1, 2018
Değirmenci N. , Abdioğlu Z., "Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı", Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, pp.82-95, 2018 (Link)
Yakici Ayan T., Değirmenci N. , "Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.77-88, 2018 (Link)
Değirmenci N. , Yakici Ayan T., "Ranking of firms by performance using I-distance method ", Investment Management and Financial Innovations, vol.15, pp.85-97, 2018 (Link)
Değirmenci N. , "Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Literatür Araştırması", The Journal of Academic Social Science, pp.161-179, 2017 (Link)
Değirmenci N. , Akay A. , "Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.12, pp.15-36, 2017 (Link)
Değirmenci N. , Abdioğlu Z., "Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.104-125, 2017 (Link)
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri", TİSK Akademi, cilt.11, ss.330-351, 2016 (Link)
Değirmenci N. , Pabuçcu H., "Borsa İstanbul Ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: VAR ve NARX Model ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.248-261, 2016 (Link)
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: Bist Sektörel Analiz", KAU IIBF Dergisi, vol.5, pp.01-24, 2014 (Link)
Abdioğlu Z., Degirmenci N., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler", Business and Economics Research Journal, vol.4, pp.55-73, 2013 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Abdioğlu Z., Değirmenci N. , "Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı", 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Değirmenci N. , "Test Of The Day-Of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange", in: Current Debates in Accounting&Finance, Hakan Kapucu, Çisem Bektur, Eds., IJOPEC, İstanbul, pp.269-282, 2017
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Rize İlindeki Yerel Meyve Türlerinin Seleksiyon Islahı Ve Tescili", BAP Diğer, 2012.101.14.1, Araştırmacı, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli ile İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Antalya, Ekim 2018
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı, Antalya, Ekim 2018
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli, Trabzon, Ekim 2017
6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Evaluation of OECD Countries by Health Indicators: Fuzzy Clustering Analysis and TOPSIS, Lisboa, Kasım 2017
VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences/Test of the Day-of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange, İstanbul, Aralık 2017
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tahmini, Trabzon, Ekim 2017
6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Economic Determinants of Foreign Direct Investment In Middle Income Countries: Fuzzy Regression Analysis, Lisboa, Kasım 2017
17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Risk Primi ile BIST100 Etkileşiminin İncelenmesi, Sivas, Haziran 2016
17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı, Sivas, Haziran 2016
15. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılımı, Isparta, Mayıs 2014
17. Ulusal İktisat Sempozyumu/Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi, Erzurum, Ekim 2013
Bilimsel Hakemlikler
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Researcher Social Science Studies, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Optimum Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 37
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 12
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi