Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli ile İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Antalya, Ekim 2018
19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı, Antalya, Ekim 2018
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli, Trabzon, Ekim 2017
6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Evaluation of OECD Countries by Health Indicators: Fuzzy Clustering Analysis and TOPSIS, Lisboa, Kasım 2017
VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences/Test of the Day-of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange, İstanbul, Aralık 2017
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tahmini, Trabzon, Ekim 2017
6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Economic Determinants of Foreign Direct Investment In Middle Income Countries: Fuzzy Regression Analysis, Lisboa, Kasım 2017
17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Risk Primi ile BIST100 Etkileşiminin İncelenmesi, Sivas, Haziran 2016
17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı, Sivas, Haziran 2016
15. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılımı, Isparta, Mayıs 2014
17. Ulusal İktisat Sempozyumu/Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi, Erzurum, Ekim 2013
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2019
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Researcher Social Science Studies, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Optimum Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi