Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Üstün Ç., Demirci N. , "Prof. Dr. Şükrü Yusuf Sarıbaş (1883-1962)Türkiye Nöroloji Tarihinden Bir Portre", NOBEL MEDICUS, vol.11, no.33, pp.101-103, 2015 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "PROF. DR. İRFAN TİTİZ (1903-1969)", NOBEL MEDICUS, vol.30, no.3, pp.97-100, 2014 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Children and ethics in medicine", TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.48, pp.1-6, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Üstün Ç., Demirci Güngördü N. , "Folklorik Açıdan Bazı Yörelere Göre Türk Mutfağının Kısa Bir Değerlendirmesi", Researcher: Social Science Studies, vol.6, pp.33-41, 2018 (Link)
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Yaşam ve Ölüm Arasındaki İnce Çizgide Etik Bir Değerlendirme: Sonuç", Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.5, no.1, ss.29-31, 2018 (Link)
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Yaşam ve Ölüm Arasındaki İnce Çizgide Etik Bir Değerlendirme", Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.4, no.3, ss.134-135, 2017 (Link)
Koçan S., Demirci Güngördü N. , Demirci A., Üstün Ç., "Bir Grup Sağlık Çalışanının Bakış Açısıyla Göçmen Sorunu: Nitel Bir Çalışma", Turkish Studies, vol.12, pp.361-378, 2017 (Link)
Demirci Güngördü N. , Koçan S., Üstün Ç., "Yaşlı Bakım Teknikerleri Adaylarının Meslek Algısı ve Meslekten Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Researcher: Social Science Studies, vol.5, pp.560-570, 2017 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Biyoteknoloji, tıp ve etik", Ege Tıp Dergisi, cilt.55, ss.158-162, 2016 (Link)
Gürsoy A., Ertürk M. , Demirci Güngördü N. , "Inability to speak: A qualitative study on the experiences of patients who underwent partial laryngectomy", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.182-188, 2016 (Link)
Üstün Ç., Demirci Güngördü N., Yazıcı Z.A. , Durmuş M., "Tarihi Bir Arşiv Resmi ve Tıbbi Bir Olgu", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, ss.155-158, 2016
Üstün Ç., Demirci N. , "Editör’e Mektup: İki Düzeltme ve İki Öneri.", Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.74-75, 2015 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Sevgi ve Etik (Bir Konferans Sunumunun Makale Haline Dönüştürülmesi)", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.15-23, 2015
Üstün Ç., Demirci N. , "14 Mart Tıp Bayramı ve Günümüzdeki Durumu", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.7-9, 2015
Üstün Ç., Demirci N. , "Editöre Mektup:Tıbbi Hatalar Tüketici Haklarına Dönüşürken", Ege Tıp Dergisi, cilt.53, ss.177-177, 2014 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Trabzon Yöresine Özgü Bir Folklorik Tıp Uygulaması: Ölmez Çiçek (Helichrysum Arenarium)", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, ss.125-132, 2014
Üstün Ç., Demirci N. , "Yaşam ya da Ötanazi - “EdwardaO’Bara” Olgusu", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.7-9, 2013
Demirci N. , Üstün Ç., "Prof. Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) About Syphilis from a Radio Speech - Prof. Dr. Hulusi Behçet’in (1889-1948) Frengi Hakkındaki Bir Radyo Konuşması", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, ss.53-61, 2013 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Çay Bitkisinin (CamelliaSinensis L.) Tarihsel Gelişimi ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, ss.5-12, 2013 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Yaşlı insanların sosyal dışlanmasına karşı hukuki çalışmalar: Çin örneği ", Ege Tıp Dergisi, cilt.52, ss.230-230, 2013 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Developments in Turkey for Nursing: Letter to the Editor", Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, ss.198-199, 2012 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Hospiz Kavramına Etik Bir Bakış", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.21-22, 2012
Üstün Ç., Demirci N. , "14 Mart Tıp Bayramı Hepimizin Bayramı", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.42-43, 2012
Üstün Ç., Demirci N. , "Yaşam Desteğini Sonlandırmak Etik Bir İkilem Olabilir mi? “Sam Schmid Olgusu” ve Hospiz", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.6-7, 2012
Üstün Ç., Demirci N. , "Sigara Bağımlılığı Sorunu ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.7-9, 2012
Üstün Ç., Demirci N., "Etik Yönden Yeni Hemşirelik Yönetmeliği ve Hemşirelerin Sorumluluğu", Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, ss.7-10, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "An Ethical Evaluation Over the Thin Line Between Life and Death", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.110-110
Koçan S., Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., Gürsoy A., Kahraman A., "Life Perceptions of People with Stoma: A Qualitative Research ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.285-286
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Necessity of Clinical Ethics Course in Nursing Undergraduate Education: An Evaluation from Student Nurses ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.182-183
Koçan S., Demirci Güngördü N. , "Breast Cancer Surgery With An Ethical View", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.356-357
Demirci Güngördü N. , Koçan S., Üstün Ç., "A Group of Nursing Students’ Views Related to the Patient’s well-being in the Intraoperative Period ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.277-278
Embel N., Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Necessity of Hospice in Turkey in terms of Routine Nursing Practice ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.131-132
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., Zeybek A.U., "Hospiz Ortamında Aromaterapi Uygulamalarında Hemşirelik ", IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.976-977 (Link)
Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Social media use in nursing practises within the context of patient’s privacy ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.358-359
Embel N., Demirci Güngördü N. , Üstün Ç., "Conflicts of Ethical Principles During Palliative Care: Is it about beneficence? Is it about non-maleficence?", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.327-327
Demirci Güngördü N. , Ayhan F., Üstün Ç., "The practice dimension of prison nursing: An example from central Anatolia ", International Congress on Ethics in Nursing Applications, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.287-288
Üstün Ç., Demirci Güngördü N. , "Tarihi Bir Arşiv Belgesi: Ege Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Okulu 1977 Andacı", II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2016, ss.1-2
Üstün Ç., Koçan S., Demirci Güngördü N. , "Bir Grup Sağlık Çalışanının Bakış Açısıyla Göçmen Sorunu: Nitel Bir Çalışma", II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2016, ss.1-2
Güdü G. , Demirci H., Koçan S., Demirci Güngördü N. , "Hemşirelik Uygulamalarında Teknoloji: Avantaj Mı? Dezavantaj Mı? Nitel Bir Çalışma ", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.1-2
Altındaş Z., Koçan S., Demirci Güngördü N. , "Bir Grup Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri Dersinden Beklentileri ve Dersin Klinik Uygulamaya Yansıması Üzerine Nitel Bir Çalışma", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss.2-2
Üstün Ç., Demirci N. , "Müzik Terapide Bir Müzik Enstrümanı ve Uygulama Örneği", Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, ss.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , "Tek Merkezde Çalışan Hekimlerin ve Hemşirelerin Ölüm Kavramı, Ötanazi ve Hospiz ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2014, ss.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , Oğuz E. , "Erkek Öğrenci Gözüyle Öğrenci Hemşire Olmak", 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2014, ss.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , Embel N., Kaya F.G., "Türk Hemşirelik Tarihinde İlk Erkek Hemşire'nin Hemşirelik Algısı", I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2014, pp.3-4
Üstün Ç., Demirci N. , Ayhan F., "Fitoterapötik Bir Antidepresan: Binbirdelikotu (Hypericum perforatum)", III. Uluslararası, VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı Taşları ve Yeni Ufuklar, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.1-2
Demirci N. , Koçan S., Üstün Ç., "Sözlü Tarih Çerçevesinde Bir Hemşirenin Meslek Tarihi İle İlgili Hatırları", I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2014, pp.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , "Çay Bitkisinin (Camellia Sinensis L.) Tarihsel Gelişimi ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi", II. Rize Kalkınma Sempozyumu (Çay, Lojistik ve Turizm), RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.175-186 (Link)
Üstün Ç., Demirci N. , "Trabzon Yöresine Özgü Folklorik Tıp Uygulaması: Kırk Basması ve Ölmez Çiçek", Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, ss.1-2
Demirci N. , Bayramoğlu G., Buruk C.K., Aydın F., "Hasta dosyalarının, musluk başlarının ve sağlık personelinin kalemlerinin bakteriyel kontaminasyonunun araştırılması", 4. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 12-15 Ocak 2012, ss.1-2
Ertürk M., Gürsoy A., Demirci N. , "Parsiyel larenjektomi olan hastaların konuşamamaya ilişkin deneyimleri: Niteliksel bir çalışma", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , Ayhan F., "Preoperatif dönemin önemli bir unsuru: Aydınlatılmış onam", Multidisipliner Etik Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2012, ss.1-2
Üstün Ç., Demirci N. , "Kişilik Hakkı ve Hasta Güvenliği Kültürü Açısından Bir Değerlendirme", Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi "Değişen Dünyada Biyoetik", İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2012, no.XVIII, pp.194-199 (Link)
Üstün Ç., Vatanoğlu E., Demirci N. , "Stoma Bakım Hemşireliğinde Etik Yaklaşımlar", Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi "Değişen Dünyada Biyoetik", İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2012, no.XVIII, pp.281-290 (Link)
Gümüşler Başaran A., Demirci N. , Cesur B., Sümer H., "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamaya Bakışı", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.2-3
Demirci N. , Çolak A. , Berber H., Kasım S. , "Hemşirelerin Memnuniyeti: Bir Üniversite Hastanesi Örneği", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, ss.1-2
Berber H., Demirci N. , Akkaş Gürsoy A., "Yoğun Bakımda hastası olan bireylerin bilgi alma ve aldıkları bilgiden memnun olma durumları", Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Ulusal Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, ss.1-1
Bostan S., Çolak A. , Demirci N. , Kasım S. , Berber H., Köse A., "Hastaların hemşirelik hizmetleri değerlendirmesi: Farabi Hastanesi Örneği", KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) I. Ulusal Kongresi "Sağlıkta Haklar Sorunlar ve Sorumluluklar", TRABZON, TÜRKIYE, 21-25 Eylül 2010, ss.1-2
Demirci N. , Özer N., Berber H., "Hemşirelerin H1N1 virüsü ve aşısına karşı tutum ve davranışları", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2010, ss.1-2
Berber H., Demirci N. , Akkaş Gürsoy A., "Yoğun Bakımda hasta olmak", Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Ulusal Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, ss.1-2
Demirci N. , Berber H., Akkaş Gürsoy A., "Hemşirelerin Organ ve Doku bağışına ilişkin düşünce ve tutumları", Yoğun Bakım Hemşireliği 4. Ulusal Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, ss.1-2
Demirci N. , "Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeylerinin saptanması", III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2004, ss.50-50
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirci Güngördü N. , "Hospiz Anlayışında Hasta Bakımı ve Hemşirenin Rolü: Bir İnceleme Çalışması", Tıp-Etik-Hukuk Boyutuyla Hospiz, "Üstün Ç.", Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.13-21, 2016
Üstün Ç., Demirci N., Koçan S., "Sağlıkta Şiddet Sorunu: Sağlık Çalışanları Üzerinde Nitel Bir Çalışma", Sağlıkta Şiddet Sorunu, "Üstün Ç.", Ed., Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.29-56, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi