Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"4007-TÜBİTAK Rize Bilim Şenliği Projesi", TÜBITAK Projesi, 16B056, , 2016
"Bazı Yeni Fumarat ve Gulutarat Türevi Bileşklerin Sentezi Yapı Tayini ve Enzim İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-697, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Eugenol ve Guaiacol Türevi Azo Boyar Maddelerin Sentezi, Antioksidan ve Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 20155300710202, Araştırmacı, 2016
"Mannich ve Schiff Bazlı Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20155300710202, Araştırmacı, 2017
"Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolinon-4(3h)-On Türevi Bilesiklerin Sentezi ve Bazı Enzim Inhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z885, Araştırmacı, 2017
"Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20141020202, Yönetici, 2015
"Yeni İzole Edilmiş Termofilik Anoxybacillus gonensis D4 Suşundan Endüstriyel ve/veya Klinik Öneme Sahip Ekstraselüler Alfa Amilaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2013102025 , Yönetici, 2015
"Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)'in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri", TÜBITAK Projesi, 113S409, Araştırmacı, 2014
"Koroner Arter Hastalarında Eritrosit Membran Kolesterolü ile Plazma Lipid Profili Arasındaki İlişkinin Apo E Gen Polimorfizmi Eşliğinde İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008102022 , Araştırmacı, 2010