Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Benzimidazolon Köprülü Bazi Heterosiklik Bilesiklerin Sentezi ve Enzim Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 217Z159, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Helicobacter Pylori Tedavisinde Kullanilabilecek Yeni Azo Bileşikleri; Sentez ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmes", TÜBITAK Projesi, 118Z611 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kinazolinon çekirdeği içeren bazı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve enzim inhibisyon özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-720, Araştırmacı, 2019
"Bazı Yeni Fumarat ve Gulutarat Türevi Bileşklerin Sentezi Yapı Tayini ve Enzim İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-697, Araştırmacı, 2019
"4007-TÜBİTAK Rize Bilim Şenliği Projesi", TÜBITAK Projesi, 16B056, , 2016
"Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolinon-4(3h)-On Türevi Bilesiklerin Sentezi ve Bazı Enzim Inhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z885, Araştırmacı, 2017
"Mannich ve Schiff Bazlı Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20155300710202, Araştırmacı, 2017
"Eugenol ve Guaiacol Türevi Azo Boyar Maddelerin Sentezi, Antioksidan ve Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 20155300710202, Araştırmacı, 2016
"Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20141020202, Yönetici, 2015
"Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)'in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri", TÜBITAK Projesi, 113S409, Araştırmacı, 2014
"Yeni İzole Edilmiş Termofilik Anoxybacillus gonensis D4 Suşundan Endüstriyel ve/veya Klinik Öneme Sahip Ekstraselüler Alfa Amilaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2013102025 , Yönetici, 2015
"Dislipidemili Hastalarda Plazma Lipoprotein Altsınıfları ile Eritrosit Membran Lipit Bileşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 547Z159, Araştırmacı, 2010
"Koroner Arter Hastalarında Eritrosit Membran Kolesterolü ile Plazma Lipid Profili Arasındaki İlişkinin Apo E Gen Polimorfizmi Eşliğinde İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008102022 , Araştırmacı, 2010
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Baltaş N, CİHAN KANTAR, . SELAMİ ŞAŞMAZ, GÜNAY KAYA KANTAR, "GUT hASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILABİLECEK YENİ TÜR KSANTİN OKSİDAZ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ VE SENTEZ YÖNTEMİ", TÜRKIYE, Patent, 201615379, Kasım 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi