Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2017
Okutman, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2014
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 25.12.2017 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Yazici, "Piperazin Halkası İçeren Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Alfa Glukozidaz İnhibitör Özelliklerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, C.Tarakçi, "Helicobacter pylori KARAKTERİZASYONU, BAL ve PROPOLİS ve ÖRNEKLERİNİN BAKTERİ ve ÜREAZI ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, S.Pakyildiz, "GÖVEM ERİĞİ (Prunus spinosa L.) POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi