Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirel İ.N. , Buyurgan S., "Sosyal Risk Altındaki Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri ile Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Çözümlenmesi ", EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, vol.42, pp.131-155, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirel İ.N. , "11-12 Yaş Çocuklarda Şiddet Değişkenine Göre Kırmızı Rengin Kavramsal ve Simgesel Çağrışımları", Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.14, ss.3025-3041, 2019
Demirel İ.N. , "Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ve Kişilik Özelliklerinin Resim Çalışmalarına Yansıması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.382-401, 2018 (Link)
Demirel İ.N. , "Dışavurumcu Sanat Yoluyla Estetik Değer Öğretimi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.695-716, 2018
Demirel İ.N. , "9-12 Yaş Çocukların Estetik Değer Algılarının İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.312-327, 2018
Buyurgan S. , Demirel İ.N., "Effects of television series on 11-12 year old children", Turkish Journal of Teacher Education, vol.2, pp.19-35, 2013
İpek C. , Demirel İ.N., "Sınıf Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançlar", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.54-67, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yarar Kaptan S. , Aytar A. , Demirel İ.N. , "Değer Mi Hiç? Değer: Biraz Tavsiye Biraz Farkındalık ", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.ss-ss
Yarar Kaptan S. , Demirel İ.N. , Aytar A. , "Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerlere Ve İlkokul Programlarında Yer Alan Değerlere Bakış Açısı ", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.ss-ss
Demirel İ.N. , "11-12 Yaş Çocukların Mutluluk Kavramına İlişkin Algılarının Çizdikleri Resimlere Yansıması", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.1055-1056
Çifçi E., Demirel İ.N. , "Özel Gereksinimi Olan 9-10 Yaş Çocukların Okul Ortamındaki İletişim Becerilerinin Resim Analizi Yoluyla İncelenmesi", V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, ss.0-0
Demirel İ.N. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarının Geliştirilmesi", II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.62-62
Demirel İ.N. , "Sosyal Risk Altındaki Çocukların Aile Kavramına İlişkin Algıları", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.896-897
Demirel İ.N. , "9-12 Yaş Çocukların Estetik Kavramına İlişkin Metaforları", II. Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.158-158
Demirel İ.N. , Buyurgan S. , "Sanat Eleştirisi Hedef Davranış Ölçeği Geliştirme Çalışması", 26. International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1894-1895
Demirel İ.N. , "Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Estetik Beğeni Düzeylerinin Geliştirilmesi", II. Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-1
Demirel İ.N. , "Sanat ve Estetik Eğitiminin Gerekliliği", I. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.0-0
Demirel İ.N. , Yarar Kaptan S. , "İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Estetik Değer Algıları", VI. International Conference in Research in Education-ICRE, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.146-146
Altintaş O., Demirel İ.N., "Shortcomings Regarding Fine Arts Works in The Copyright Law and Solution Recommendations", The Anadolu International Symposium on Arts Education, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2014, pp.27-36
Demirel İ.N., Bahçekapili T., "Grafik Tasarım Programlarının Sanatsal Yaratıcılığa Etkisi", İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.266-273
Demirel İ.N., Altintaş O., "Relationship between Art and Politics", World Conference on Design, Arts & Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2012, pp.444-448
Küçük M., Albayrak O., Demirel İ.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının KPSS’ ye İlişkin Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.---
Demirel İ.N., "Contributions Provided by Visual Arts Lesson for Students at Secondary Stage in Elementary Education", 3rd World Conference on Educational Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Şubat 2011, pp.1972-1976
Demirel İ.N., "Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğrenci Başarısına Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri", I.International Congress on Curriculum and Instruction, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ocak 2011, pp.---
Demirel İ.N., İpek C. , "Resim-İş ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları", 1. Internationa Art Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 17-21 Ocak 2011, pp.195-204
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirel İ.N. , "Kültür, Uygarlık, Sanat, Müze, Buyurgan, S. (Ed.).Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler içinde (s.7-28)", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2019
Demirel İ.N. , "Sanat ve Estetik Değer Eğitimi. Genç, S.Z. ve Beldağ, A. (Ed.). Karakter ve Değer Eğitimi içinde (s.267-277)", Pegem Akademi, ANKARA, 2019
SANATSAL ETKİNLİKLER
Demirel İ, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2018.
Demirel İ, "ICES-UEBK International Exhibition", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2017.
Demirel İ, "Heyamola Akrilik Resim Sergisi", Karma Sergi, Küratör, Mayıs-2017.
Demirel İ, "Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri-10 Almanya-Dortmund Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2016.
Demirel İ, "Ordu Üniversitesi Karadeniz Bölgesi 1. Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2016.
Demirel İ, "Heyamola Karakalem Resim Sergisi", Karma Sergi, Küratör, Mayıs-2016.
Demirel İ, "41. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2016.
Demirel İ, "8. Uluslararası Sanat Günleri", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2016.
Demirel İ, "International Fine Arts Symposium", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2015.
Demirel İ, "Doğadan Yansıyan İzler Fotoğraf Sergisi", Karma Sergi, Küratör, Aralık-2015.
Demirel İ, "Kadın Akademisyen Gözüyle Sanattan Yansımalar" Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Demirel İ, "Hediyem İstanbul Desen Tasarım Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Demirel İ, "6. Trabzon Sanat Günleri Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2014.
Demirel İ, "Karadeniz'in Renkleri Karma Resim ve Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Demirel İ, "Gazi Üniversitesi "Ayaküstü" isimli Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2014.
Demirel İ, "İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2013.
Demirel İ, "Rize Güzel Sanatlar Lisesi Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2013.
Demirel İ, "5. Sanat Günleri Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2013.
Demirel İ, "39. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2013.
Demirel İ, ".“Karadeniz’in Renkleri” Karma Resim ve Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2013.
Demirel İ, "Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Resim-Heykel Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2012.
Demirel İ, "Trabzon Sanat Evi Günleri Resim-Heykel Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2012.
Demirel İ, "38. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Demirel İ, ".“Ekim Geçidi 11” Karma Resim-Heykel Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2012.
Demirel İ, "Rize Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi