Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sınıf Eğitimi Öğretmen Adayları Hoşgörü Değeri ile İlgili Materyal Tasarlıyor", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-818, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Dışavurumcu Sanat Yoluyla Estetik Değer Öğretimi", TÜBITAK Projesi, 117B337, Yönetici, 2017
"9-12 yaş çocukların estetik değer algılarının çok boyutlu incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, SKG-2016-692, Yönetici, 2017
"Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı-2", TÜBITAK Projesi, 2229, , 2015
"Karikatürlerin Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Anlayışlarına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2013.105.01.1, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi