Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, matematik, 2006-2012
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, 2003-2006
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakultesi, Matematik, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "T-normlardan Elde Edilen T-kısmen sıra", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri enstitüsü Matematik Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, "Involutif *-antiotomorfizm invaryantlı Von-Neumann eş sabiti", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen bilimleri enstitüsü Matematik Haziran, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi