Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Namdar B. , Oğuz Namdar A. , Ursavaş N. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyallerini Değerlendirmede Belirledikleri ve Kullandıkları Ölçütlerin İncelenmesi", Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.174-212, 2017
Ursavaş N., Odabaşı Çimer S., "A new approach in biology teaching: DNR based teaching/ Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretim.", Journal of Theory and Practice in Education/ Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.261-290, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Odabaşı Çimer S., Ursavaş N., "Student teachers' ways of thinking and ways of understanding digestion and the digestive system in biology", International Education Studies, vol.5, no.3, pp.1-14, 2012 (Link) (Abstract)
Odabaşı Çimer S., Çimer A., Ursavaş N., "Student teachers' conceptions about global warming and changes in their conceptions during pre-service education: A cross sectional study. ", Educational Research and Reviews, vol.6, no.077EAAD6438, pp.592-597, 2011 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ursavaş N. , Aytar A. , "Öğrencilerinin Su Kavramı İle İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.6-6
Aytar A. , Ursavaş N. , "Sınıf Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Yaşam Becerileri", 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.97-97
Ursavaş N. , Aytar A. , "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Su Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.173-173
Ursavaş N. , Aydın Y., "İlköğretim kurumlarına yönelik olarak hazırlanan programların küresel çevre sorunları açısından incelenmesi", VI. International Congress on Research in Education, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1
Ursavaş N. , Yaşar N. , "İlköğretim Öğrencilerinin Ödev Hazırlama Yönelimlerinin Akademik Başarıya Etkisi", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.67-67 (Link)
Ursavaş N. , Aksu B., "İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Programının Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutları Açısından İncelenmesi", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.27-27 (Link)
Ursavaş N. , Kesimal A., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Seçimlerini Etkileyen Faktörler", Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2016, ss.48-48 (Link)
Ursavaş N., Sezen Vekli G., "Sınıf Öğretmen Adaylarının Osmoz Kavramı ile İlgili Anlamaları", 11. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-8 (Özet)
Ursavaş N. , Aytar A. , "The Prospective Primary Teachers’ Laboratory Images and Integration of Technology to the Laboratories", World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İZMİR, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2011, pp.pp-pp
Ursavaş N., Aytar A., "The Prospective Primary Teachers' Laboratory Images and Integration of Technology to theLaboratories", World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İZMİR, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2011, pp.1-7 (Özet)
Ursavaş N., Odabaşı Çimer S., "Öğrencilerin İnsanda Sindirim Sistemi Konusu İle İlgili Anlama Şekilleri ve Düşünme Yollarının Belirlenmesi", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.1-5 (Özet)
Ursavaş N., Odabaşı Çimer S., "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kanıt Şemaları", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.1-5 (Özet)
Çakır I., Ursavaş N., Odabaşı Çimer S., "Teachers? Views on the Effectiveness of In-service Courses on the New Curriculum? ", 23. Comperative Education Society in Europe, Atina, YUNANISTAN, 7-10 Temmuz 2008, pp.1-9 (Abstract)
Çimer A., Ursavaş N., "Secondary School Teachers' and Student's Views of Leadership Competencies of Headteachers: A Case of Trabzon?", 23. Comperative Education Society in Europe, Atina, YUNANISTAN, 7-10 Temmuz 2008, pp.1-11 (Abstract)
Çimer A., Odabaşı Çimer S., Ursavaş N., "?Student Teachers? Views of and Attitudes Towars Computer Based Teaching (CBT)", 8. International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, pp.1-6 (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi