Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koc A., Balcı G., Erturk Y., Keles H., Bakoğlu N. , Ercisli S., "Influence of arbuscular mycorrhizae and plant growth promoting rhizobacteria on proline content, membrane permeability and growth of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) under salt stress", JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, vol.89, pp.89-97, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu", Fruit Science, cilt.1, ss.25-27, 2017
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Hasat ve Hasat Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Meyve Bilimi, cilt.1, ss.208-212, 2017
Horzum Ö., Bakoğlu N. , Tuna Güneş N. , "Ambalajlı Yaş Meyveler, Yaş Meyve Ambalajlarının Özellikleri ile Ambalaj Etiketlerine Yönelik Tüketici Algısı ve Beklentileri", Meyve Bilimi, cilt.1, ss.1-8, 2017
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Maviyemişlerde Pazarlama ve Ambalajlama", Meyve Bilimi, cilt.1, ss.133-136, 2017
Akbulut M. , Şavşatli Y. , Baykal H. , Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", XIV EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, vol.1172, pp.137-140 (Link)
Göksu B. , Yazici K. , Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Izabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Genotiplerinin Köklenme Oranlarının Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, ss.779-782, 2016
Tuna Güneş N., Özüpek Ö., Bakoğlu N. , "Amasya’da Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Meyvelerinin Raf Ömrü Sürecinde Bazı Fizikokimyasal Özelliklerindeki Değişimler ", Bahçe, cilt.45, ss.680-684, 2016
Bakoğlu N. , Akbulut M. , Yazici K. , Göksu B. , "Rize İli Pazar İlçesi Koşullarında Yetiştirilen Camarosa Çilek Çeşidinin Farklı Hasat Dönemlerindeki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, ss.938-941, 2016
Yazici K. , Bakoğlu N. , Akbulut M. , Göksu B. , "Hayward kivi çeşidinde (Actinidia deliciosa A. Chev.) kaolin uygulamasının meyve gelişimi ve kalitesi üzerine etkisi", DERİM, no.2, ss.189-198, 2016 (Link)
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B., Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Değişimler ve Modern Yaklaşımlar ", Bahçe, cilt.45, ss.838-842, 2016
Koc A., Balcı G., Erturk Y., Seçkin Dinler B. , Keles H., Bakoğlu N. , "Farklı Tuz Konsantrasyonlarının ve Uygulamaların Çilek Gelişimi Üzerine Etkileri ", Bahçe, cilt.45, ss.468-473, 2016
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "Karadeniz Bölgesinde Kivi Yetiştiriciliğinin Potansiyeli ve Geleceği", Bahçe, cilt.45, ss.789-793, 2016
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.52-56, 2015
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Maviyemiş Üretimi Yaygınlaşıyor", Agromedya Dergisi, ss.44-48, 2015
Akbulut M., Karataş A., Yazici K. , Bakoğlu N. , Turan Büyükdinç D., Göksu B., "Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.8, ss.33-37, 2015
Özüpek Ö., Tuna Güneş N. , Bakoğlu N., "Türkiye'de Meyvecilik İhracatının Durumu ve Beklentileri", Tarım Türk Dergisi, ss.11-15, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbulut M., Savsatli Y., Baykal H., Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", Acta Horticulturae, Rize, , , vol.1172, pp.137-140
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , Ercisli S., "The Problems and Solution Proposals in Hazelnut Harvest and Postharvest", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, ss.145-145
Şavşatli Y. , Seyis F. , Akbulut M. , Çatal M.İ., Bakoğlu N. , "Yetiştirme Tekniğinin ve Hasat Periyodunun Kudret Narında (Momordica charantia L.) Bazı Meyve ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi", 4. Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.3-3
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , Ercisli S., "The Situation of Hazelnut Orchards in The Eastern Black Sea Region", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, pp.129-129
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "The Applicability of Licenced Warehousing System for Hazelnut", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, pp.50-50
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , "Diversity of Citrus Germplasm in the Black Sea Region in Turkey", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Grete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.146-146
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Rize Yöresinde Ticari Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Değerlendirilmesi", V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, ss.20-20
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Maviyemişlerde Pazarlama ve Ambalajlama", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, ss.1-1
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Çay üretiminde Hasat ve Hasat Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, ss.2-2
Bakoğlu N. , Özüpek Ö., Tuna Güneş N. , "Ambalajlı Pazarlanan Meyveler için Tüketici Algısı ", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, ss.4-4
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Breeding of Local Fruits in the Eastern Black Sea Region (Turkey)", Fruit Breeding and Genetics Symposium, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, pp.1-1
Akbulut M., Yazici K., Bakoğlu N., Göksu B., "Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Meyve Yetiştiricilik Potansiyelinin İncelenmesi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.46-46
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.121-121
Yazici K., Akbulut M., Bakoğlu N., Göksu B., "Rize’de Organik Çay Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.45-45
Tuna Güneş N., Özüpek Ö., Bakoğlu N., "Organik Olarak Üretilen Bazı Meyve Türlerinde Derim Sonrası İşlemler, Soğukta Muhafaza ve Pazarlama Zinciri", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.101-101
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.122-122
Bakoğlu N., Özüpek Ö., "Taze kesilmiş (Fresh-cut) ürünlerde kaliteyi etkileyen faktörler", VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, no.5, ss.1-1
Bakoğlu N., Tuna Güneş N. , "‘Ankara’ Armudunda 1-Metilsiklopropen’in Bazı Derim Sonrası Kalite Parametrelerine Etkisi", VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, no.5, ss.60-67
Yıldız R., Uğurlu M.O., Bakoğlu N., Seyis F., Akbulut M., Şavşatli Y., et al.,"Çay Üretimi ve Sorunları", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.5-5
Akbulut M., Bakoğlu N., "Rize İlindeki Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Durumunun Araştırılması", VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, no.5, ss.138-145
Bakoğlu N., Özüpek Ö., Güneş N. , "Consumer Preference for Packaged Fruit", 11. International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference , Trani, ITALYA, 3-7 Haziran 2013, pp.1-1
Bakoğlu N., Özge Ö. , Nilgün H. , Tuna Güneş N. , Akan S., "Bahçe Ürünleri Muhafazasında Sıcaklık Uygulamaları", Türkiye 11. Gıda Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, ss.346-346
Özüpek Ö., Bakoğlu N., Tuna Güneş N., "Meyvelerde Derim Sonrası UV-C Uygulamaları", Türkiye 11. Gıda Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2012, ss.348-348
DİĞER YAYINLAR
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , "Diversity of Citrus Germplasm in the Black Sea Region in Turkey", Sunum, pp.146, 2016
Akbulut M., Bakoğlu N., "Fındık Çalıştayı, Ürün İşleme, Değerlendirem ve Dış Ticaret Grubu. Sonuç Bildirgesi ", Teknik Rapor, ss.10, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi