Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arikan M. , "1926 Tarihli Medenî Kanun'un Kabulünden Sonra Çokeşli Ailelerde Görülen Bazı Hukukî Problemler (Rize Örneği)", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.58, pp.203-231, 2018 (Link)
Arikan M. , "İNKILÂPLAR DEVRİNDE BİR MİLLÎ MESELE: BEYNELMİLEL GÜZELLİK MÜSABAKASI", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.360-370, 2015 (Link) (Özet)
Arikan M. , "Harb-i Umûmî’de Osmanlı Devleti’nin İran Cephesi’nde Yaşadığı Bazı İstihbarat Zaafları", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.32, ss.01-16, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arikan M. , "CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA AMASYA'DA YEREL BASIN", III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON VE AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU , AMASYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, vol.-, no.-, pp.303-314 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aslan Z. , Arıkan M., Ed., "Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ANKARA, 2018
Arikan M. , "Rize Adliyesi ve Arşivi", Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), Aslan Z., Arıkan M., Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.185-198, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi