Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbulut M. , Bozhuyuk M.R., Ercişli S., Skender A., Sorkheh K., "Chemical Composition of Seed Propagated Chestnut Genotypes from Northeastern Turkey", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.45, pp.425-430, 2017 (Link)
Akbulut M. , Gözlekçi Ş., Ercişli S., Çakır Ö., "Morphological, Biochemical and Antioxidant Properties of Local Loquat (Eriobotrya Japonica (Thunb.) Lindl.) Germplasm from Turkey", ERWERBS-OBSTBAU, vol.59, no.3, pp.203-209, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Akbulut M. , Ercişli S., Jurikova T., Mlcek J., Gözlekçi Ş., "Phenotypic and Bioactive Diversity on Medlar Fruits (Mespilus germanica L.)", ERWERBS-OBSTBAU, vol.58, pp.185-191, 2016 (Link)
Sayinci B., Ercişli S., Akbulut M. , Şavşatli Y., Baykal H., "DETERMINATION OF SHAPE IN FRUITS OF CHERRY LAUREL (Prunus laurocerasus) ACCESSIONS BY USING ELLIPTIC FOURIER ANALYSIS", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.14, pp.63-82, 2015 (Link) (Abstract)
Yildiz H., Ercisli S., Hegedus A., Akbulut M. , Topdas E.F., Aliman J., "Bioactive content and antioxidant characteristics of wild (Fragaria vesca L.) and cultivated strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruits from Turkey", JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, vol.87, pp.274-278, 2014
Yildiz H., Ercişli S., Narmanlioglu H.K., Guclu S., Akbulut M., Turkoglu Z., "THE MAIN QUALITY ATTRIBUTES OF NON-SPRAYED CHERRY LAUREL (Laurocerasus officinalis Roem.) GENOTYPES", GENETIKA-BELGRADE, vol.46, pp.129-136, 2014 (Link) (Abstract)
Koç A., Celik Z., Akbulut M. , Bilgener S., Ercişli S., Gunes M., et al., "Morphological Characterization of Cherry Rootstock Candidates Selected from Central and East Black Sea Regions in Turkey", THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, 2013
Turkoglu Z., Koc A., Ercisli S., Bilgener S., Akbulut M., Yildirim N., et al., "Genetic relationships among Prunus rootstocks for sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, vol.10, pp.101-107, 2012 (Link)
Turkoglu Z., Bilgener S., Ercisli S., Bakir M., Koc A., Akbulut M., et al.,"Simple sequence repeat-based assessment of genetic relationships among Prunus rootstocks", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.9, pp.2156-2165, 2010
Akbulut M., Ercisli S., Karlidag H., "RAPD-based study of genetic variation and relationships among wild fig genotypes in Turkey", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.8, pp.1109-1115, 2009
Akbulut M., Ercişli S., Tosun M., "Physico-chemical characteristics of some wild grown European elderberry (Sambucus nigra L.) genotypes", PHARMACOGNOSY MAGAZINE, vol.5, pp.320-323, 2009
Koc A., Akbulut M., Orhan E., Celik Z., Bilgener S., Ercisli S., "Identification of Turkish and standard apple rootstocks by morphological and molecular markers", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.8, pp.420-425, 2009
Akbulut M., Ercisli S., Yildirim N., Orhan E., Agar G., "The comparison of persimmon genotypes (Diospyros kaki Thunb.) by using RAPD and FAME data", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.13, pp.3851-3858, 2008
Ercişli S., Akbulut M., Ozdemir O., Sengul M., Orhan E., "Phenolic and antioxidant diversity among persimmon (Diospyrus kaki L.) genotypes in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION, vol.59, pp.477-482, 2008
Akbulut M. , Ercişli S., Orhan E., Yildirim N., Agar G., Esitken A., "Determination of genetic relationships among some cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) genotypes by using RAPD markers", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.13, pp.3723-3728, 2008
Akbulut M., Macit I., Ercisli S., Koc A., "Evaluation of 28 cherry laurel (Laurocerasus officinalis) genotypes in the Black Sea region, Turkey", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.35, pp.463-465, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu", Fruit Science, cilt.1, ss.25-27, 2017
Akbulut M. , Şavşatli Y. , Baykal H. , Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", ISHS Acta Horticulture, vol.1, no.1, pp.137-140, 2017 (Link)
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Hasat ve Hasat Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Meyve Bilimi, cilt.1, ss.208-212, 2017
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Maviyemişlerde Pazarlama ve Ambalajlama", Meyve Bilimi, cilt.1, ss.133-136, 2017
Yazici K. , Bakoğlu N. , Akbulut M. , Göksu B. , "Hayward kivi çeşidinde (Actinidia deliciosa A. Chev.) kaolin uygulamasının meyve gelişimi ve kalitesi üzerine etkisi", DERİM, no.2, ss.189-198, 2016 (Link)
Yazici K. , Bakoğlu N. , Akbulut M. , Göksu B. , "Hayward Kivi Çeşidinde (Actinidia deliciosa A. Chev.) Kaolin Uygulamalarının Meyve Gelişimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.33, no.2, ss.189-198, 2016 (Link)
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "Karadeniz Bölgesi’nde Kivi Yetiştiriciliğinin Potansiyeli ve Geleceği", Bahçe, cilt.45, no.2, ss.789-793, 2016
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Seyis F. , Akbulut M. , Akyüz Turumtay E. , "TRACE ELEMENTS IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AND THEIR DISTRIBUTION IN DIFFERENT PLANT PARTS", ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, vol.11, pp.437-443, 2016 (Link)
Bakoğlu N. , Akbulut M. , Yazici K. , Göksu B. , "Rize İli Pazar İlçesi Koşullarında Yetiştirilen Camarosa Çilek Çeşidinin Farklı Hasat Dönemlerindeki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, no.1, ss.938-941, 2016
Göksu B. , Yazici K. , Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Izabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Genotiplerinin Köklenme Oranlarının Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, no.2, ss.779-782, 2016
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B., Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Değişimler ve Modern Yaklaşımlar ", Bahçe, cilt.45, ss.838-842, 2016
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Maviyemiş Üretimi Yaygınlaşıyor", Agromedya Dergisi, ss.44-48, 2015
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.52-56, 2015
Akbulut M., Bakoğlu N., Karataş A., Turan Büyükdinç D., Yazici K., Göksu B., "Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.8, pp.33-37, 2015
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "MAVİYEMİŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ", RİZE TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET DERGİSİ, cilt.5, ss.8-10, 2015
İpek A., Sertkaya İ., Gedikli M., Ceylan Ö.S. , Erdoğan Genç H., Akbulut M., et al.,"Ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Türünün Envanterine Ait Bir Araştırma: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği", Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.60-67, 2014
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.) ve Yöreden Selekte Edilen Çay Üzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.49-54, 2013
Akbulut M., "Çarşamba Ovasında Ceviz Yetiştiriciliği", SAMTİM Dergisi, ss.4-5, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Ercisli S., "The Problems and Solution Proposals in Hazelnut Harvest and Postharvest", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, pp.145-145
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , Ercisli S., "The Situation of Hazelnut Orchards in The Eastern Black Sea Region", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, pp.129-129
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "The Applicability of Licenced Warehousing System for Hazelnut", IX International Congress on Hazelnut, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-19 Ağustos 2017, pp.50-50
Akbulut M. , Savsatli Y., Baykal H., Bakoglu N., "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", Acta Horticulturae, Rize, ITALYA, 17-17 Ekim 2017, vol.1172, no.26, pp.137-140 (Link)
Şavşatli Y. , Seyis F. , Akbulut M. , Çatal M.İ., Bakoğlu N. , "Yetiştirme Tekniğinin ve Hasat Periyodunun Kudret Narında (Momordica charantia L.) Bazı Meyve ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi", 4. Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.3-3
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , "Diversity of Citrus Germplasm in the Black Sea Region in Turkey", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Grete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.146-146
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A., Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , "Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu ", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.7-7
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Hasat ve Hasat Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 7-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.3-3
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Rize Yöresinde Ticari Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Değerlendirilmesi ", V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.20-20
Akbulut M. , "Maviyemişlerde Farklı Budama Sistemleri ", V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, cilt.1, ss.17-17
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "Doğu karadeniz Böldgesi’ndeki Üzümsü Meyvelerin Potansiyeli ve Geleceği", V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, ss.14-14
Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Maviyemişlerde Pazarlama ve Ambalajlama ", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.5-5
Şavşatli Y., Çatal M., Akbulut M., "Rize Koşullarında Yetiştirilen Altınçilekte (Physalis peruviana L.) Budamanın Bitkinin Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi", İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.495-495
Şavşatli Y., Seyis F., Akbulut M., "Rize İlinde Tarımsal Girdilerden Kaynaklanan Sorunların Çözümünde Organik Tarım Sistemi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.105-105
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Breeding of Local Fruits in the Eastern Black Sea Region (Turkey)", Fruit Breeding and Genetics Symposium, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, pp.1-1
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.121-121
Yazici K., Akbulut M., Bakoğlu N., Göksu B., "Rize’de Organik Çay Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.45-45
Aydın E., Aksu Uslu N., Koç A., Eti S., Akbulut M., "The Effects of Pollination Type on Fruit Set, Productivity and Fruit Quality of Persimmon Cultivars", III Balkan Symposium on Fruit Growing, Belgrat, SIRBISTAN, 16-18 Eylül 2015, pp.93-93 (Link)
Akbulut M., Karataş A., Yazici K., Bakoğlu N., Turan Büyükdinç D., Göksu B., "Karadeniz Bölgesin'nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Seyis F., Yazici K., Akbulut M., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Breeding Activities in Turkey.", II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia-oil and protein crops section conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.5-5
Akbulut M. , Şavşatli Y. , Baykal H. , Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", XIV EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, vol.1172, pp.137-140 (Link)
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Ulusal Tarım Kongresi'2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Yazici K., Akbulut M., Göksu B., Bakoğlu N., "Çay Üretiminde Değişimler ve Modern Yaklaşımlar", VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25 Ağustos - 29 Kasım 2015, ss.1-6
Akbulut M., Yazici K., Bakoğlu N., Göksu B., "Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Meyve Yetiştiricilik Potansiyelinin İncelenmesi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.46-46
Göksu B., Yazici K., Akbulut M., Bakoğlu N., "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Izabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Genotiplerinin Köklenme Oranlarının Belirlenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.4-4
Bakoğlu N., Akbulut M., Yazici K., Göksu B., "Rize İli Pazar İlçesi Koşullarında Yetiştirilen Camarosa Çilek Çeşidinin Farklı Hasat Dönemlerindeki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.2-2
Akbulut M., Yazici K., Bakoğlu N., Göksu B., "Karadeniz Bölgesi’nde Kivi Yetiştiriciliğinin Potansiyeli ve Geleceği", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.3-3
Şavşatli Y., Demir A., Akbulut M., Baykal H., Akyüz Turumtay E., Ay S., "Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.361-364
Akbulut M., Bakoğlu N., "Rize İlindeki Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Durumunun Araştırılması", VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, no.5, ss.138-145
Yıldız R., Uğurlu M.O., Bakoğlu N., Seyis F., Akbulut M., Şavşatli Y., et al., "Çay Üretimi ve Sorunları", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.5-5
Şavşatli Y., Tümkaya L., Baykal H., Akbulut M., "Bazı Vaccinium L. Türleri ve Tıbbi Etkileri", II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.604-611
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Kivi Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.200-208
Şavşatli Y., Akbulut M., Baykal H., Seyis F., "Fırtına Vadisi Koşullarında Yetiştirilebilecek Yeni Bir Bitki: Kudret Narı (Momordica charantia L.)", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Akbulut M., "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yerel Meyve Türlerinin Organik Üretim Potansiyeli ", Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi , GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.10-10
Yazici K., Akbulut M., Seyis F., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genetic Resources At The Eastern Black Sea Region", International Plant Breeding Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.8-8
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Maviyemiş Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.245-253
Baykal H., Atamov V., Akbulut M., Şavşatli Y., "Distribution and Echology of Colchicum speciosum Steven in Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)", The role of Botanical Gardens in Conversation of Plant Diversity; İnternational Scientific Pratical Conferance Dedicated 100 th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, GURCISTAN, 8-10 Mayıs 2013, pp.73-76
Ercisli S., Akbulut M., "Persimmon Cultivation and Genetic Resources in Turkey", 4th International Symposium on Persimmon, Florence, ITALYA, 16-18 Haziran 2009, vol.833, pp.35-37
Koç A., Akbulut M., Celik Z., Bilgener S., "Taşkirazı’nın (Cerasus angustifolia) Üzümsü Meyve Olarak Kullanım Olanakları", III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2009, ss.8-8
Akbulut M., "Karadeniz Bölgesi’nin Meyve ve Sebze Muhafaza Potansiyeli", Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2008, ss.108-116
Akbulut M., Koç A., Macit I., "Farklı Ambalaj Materyallerinin Karadeniz Bölgesi’nde Selekte Edilen Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Tiplerine Ait Meyvelerin Muhafaza Durumlarına Etkisi", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.801-804
Kaplan N., Bilgener S., Akbulut M., Koç A., "Samsun Koşullarında Elma Yetiştiriciliğinde AnaçXÇeşitXDikim Sıklığı Kombinasyonlarının Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.453-458
Macit I., Koç A., Akbulut M., "Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsun Sahil Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2006, ss.70-74
Kaplan N., Akbulut M., "Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Frenküzümü Çeşitlerinin Belirlenmesi", II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2006, ss.145-150
Akbulut M., Özcan M., "Effects of Various Precooling Applications on Postharvest Quality of '0900 Ziraat' Sweet Cherries", 5th International Cherry Symposium, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Haziran 2005, no.795, pp.811-814
Akbulut M., Özcan M., "0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Farklı Ambalaj Uygulamalarının Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması", III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2005, ss.180-187
Akbulut M., Özcan M., Sökmen M.A., "Effects of Postharvest Treatments on Physiological Disorders and Fungal Rots of '0900 Ziraat' Sweet Cherry", 5th International Cherry Symposium, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Haziran 2005, no.795, pp.815-818
Akbulut M., Kaplan N., Macit İ., Koç A., "Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması (Diospyros kaki L.) Seleksiyonu II", I. Trabzonhurması Yetiştirme ve Pazarlama Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2004, ss.32-40
Akbulut M., Kaplan N., Macit I., Özdemir C., "Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Böğürtlen Çeşitlerinin Belirlenmesi", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.357-360
Akbulut M., Kaplan N., Macit İ., Özdemir C., "Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Böğürtlen Çeşitlerinin Belirlenmesi", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.357-360
Bilgener S., Akbulut M., Kaplan N., "Samsun Koşullarında Elma Yetiştiriciliğinde AnaçxÇeşitxDikim Sıklığı Kombinasyonlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.52-54
Akbulut M., Kaplan N., "Karadeniz Bölgesi Sahil Kesiminde Ceviz Yetiştiriciliği", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.50-51
Kaplan N., Akbulut M., Apaydin A., Çakir O., "Karadeniz Bölgesinde Ahududu Seleksiyonu ve Islahı", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.361-364
Kaplan N., Akbulut M., Koç A., Keskin M., "Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Ahududu Çeşitlerinin Belirlenmesi", Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.353-356
Özcan M., Akbulut M., "Karadeniz Bölgesi Meyve-Sebze Pazarlanmasında Muhafazanın Yeri", Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 1999, ss.223-226
Akbulut M., Özcan M., "Kirazlarda Farklı Ambalaj Tiplerinin Muhafaza Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 1997, ss.85-89
Özcan M., Akbulut M., "Fındıklarda Hasat Sonrası Uygulamalar-İşlemler ve Fındık Depolanması", Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 10-12 Ocak 1996, ss.173-182
Özcan M., Ertürk E., Özkaraman F., Akbulut M., "Karadeniz Bölgesi Meyve-Sebze Yetiştiriciliğinde Hasat ve Hasat Sonrasında Oluşan Ürün Kayıplarını Azaltma Yolları", Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 1995, ss.261-268
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akbulut M., Yazici K., Şavşatli Y., "ÜZÜMSÜ MEYVELER RAPORU", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TRABZON, 2015
DİĞER YAYINLAR
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Maviyemiş Likapa Eylem Planı ", Teknik Rapor, ss.30, 2015
Akbulut M., Yazici K., Şavşatli Y., "Üzümsü Meyveler Raporu ", Teknik Rapor, ss.200, 2015
Akbulut M., Bakoğlu N., "Fındık Çalıştayı, Ürün İşleme, Değerlendirem ve Dış Ticaret Grubu. Sonuç Bildirgesi ", Teknik Rapor, ss.10, 2014
Akbulut M., "ÇAYKUR Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notu (Tarım Grubu)", Ders Notu, ss.102, 2013
Akbulut M., Kaplan N., Macit I., Koç A., Keskin M., Onur S. , et al., "Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması Seleksiyonu II (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.55, 2009
Akbulut M., "0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Doktora Tezi) ", Diger, ss.97, 2008
Akbulut M., Macit I., Koç A., Kaplan N., Keskin M., "Karadeniz Bölgesi Karayemiş Seleksiyonu II (Samsun Lokasyonu)(Proje Sonuç Raporu) ", Teknik Rapor, ss.65, 2008
Kaplan N., Akbulut M., "Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Frenküzümü Çeşitlerinin Belirlenmesi (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.50, 2006
Bilgener S., Kaplan N., Akbulut M., Koç A., Macit I., "Samsun Ekolojisinde Bazı Meyve Türlerinde Modern Meyvecilik Tekniklerinin Uygulanması ile Anaç ve Çeşit Adaptasyonlarının Araştırılması (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.50, 2006
Akbulut M., Özcan M., "0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.40, 2003
Akbulut M., Kaplan N., Macit I., Koc A., Apaydin A., Çakir O., et al., "Frenküzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.50, 2003
Akbulut M., Kaplan N., Macit I., Koç A., "Karadeniz Bölgesi Ceviz Adaptasyon Denemesi (Proje Sonuç Raporu)", Teknik Rapor, ss.50, 2003
Akbulut M., "Farklı Ambalaj Tiplerinin Berryessa ve Bigarreau Napoleon Kirazlarında Muhafaza Süre ve Kalite Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi)", Diger, ss.78, 1997
Akbulut M., "Erbaa'da P. mahalep L.'nın Seleksiyon Yoluyla Islahı (Lisans Tezi)", Diger, ss.87, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi