Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets", Avrupa Konseyi Destekli Proje, CA18103, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"8. Piperazin ve Azol Halkası İçeren Bazı Benzimidazollerin Mikrodalga Yöntemi İle Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z902, Yönetici, 2015
"Aktive Edilmiş Ünye Bentoniti Katalizörü Varlığında Benzimidazol Halkası İçeren Çeşitli Heterosiklik Bileşiklerin Elde Edilmesi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.102.02.2, Yönetici, 2016
"6. Bazı Azol Türevli Heterohalkalı Kaynaşmış Bileşiklerin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 112T640, Yönetici, 2013
"5. Mikrodalga Yöntemi ile 1,2,4-triazol-5-on Türevli Yeni 3’- ve 4’-Azakalkon Bileşiklerinin Sentezlenmesi, N-Alkil Türevlerinin Eldesi ve Antibakteriyal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.102.02.4, Araştırmacı, 2012
"4. Yeni bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T356, Araştırmacı, 2011
"2. Mikrodalga Yöntemi Kullanılarak Triazol Türevlerinin Çözücüsüz Ortamda Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerdeki Karbonil Grubunun İndirgenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T221, Araştırmacı, 2009
"Bazı yeni 1,2,4-triazol 5-on Bileşiklerinin Mikrodalga Organik Sentez Yöntemi ve Klasik Yöntemle Sentezlenmesi ve Asetil Türevlerinin Eldesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.102.02.1, Araştırmacı, 2009
"1. 1H-Indol-2,3-Dion İle Bazı 4-Amino-1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Reaksiyonunun İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.125.002.1, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi