Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, 2005-2009
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, 2003-2005
Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "Naftalin-amid Türevi İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Kimya Anabilimdalı Ocak, 2015.
Doktora, "Mikrodalga Yöntemiyle Bazı Triazol Bileşiklerinin Katı Faz Ortamında Sentez ve İndirgenme Reaksiyonları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Kimya Anabilimdalı Eylül, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi