Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2014
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2010
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2009
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, , 23.04.2014 - 08.01.2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi , Kimya, 04.11.2012 - 19.11.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi , Kimya, 03.05.2009 - 11.11.2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Beldüz, "Yapısında Oksadiazol ve Triazol Halkaları Bulunduran Benzimidazol Türevli Bileşiklerin Mikrodalga ve Geleneksel Yöntemle Sentezi ve Karakterizasyonu ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, S.Yilmaz Etlik, "Mikrodalga Destekli Yeni Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, O.Bodur, "Bazı Azol Türevli Heterohalkalı Kaynaşmış Bileşiklerin Mikrodalga Yöntemi İle Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, M.Canpolat, "Triazol Türevli Yeni Ftalosiyaninlerin Çözücüsüz Ortamda Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek LisansTez Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, İdrar Örneklerinde Trityum Seviyesinin Belirlenmesi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2015
Tez Savunma, Yapısında Azo Grubu İçeren İyotlu ve İyotsuz Bazı Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yeni Pirol Halkası İçeren Azakalkonların Sentezi, N-Alkil Türevleri, Antimikrobiyal Türevleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi