Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Adiyaman G., Birinci A., Oner E., Yaylaci M. , "A receding contact problem between a functionally graded layer and two homogeneous quarter planes", ACTA MECHANICA, vol.227, pp.1753-1766, 2016
Yaylaci M. , "The investigation crack problem through numerical analysis", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.57, pp.1143-1156, 2016
Adiyaman G., Yaylaci M. , Birinci A., "Analytical and finite element solution of a receding contact problem", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.54, pp.69-85, 2015
Oner E., Yaylaci M. , Birinci A., "Analytical solution of a contact problem and comparison with the results from FEM", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.54, pp.607-622, 2015
Birinci A., Adiyaman G., Yaylaci M. , Oner E., "Analysis of Continuous and Discontinuous Cases of a Contact Problem Using Analytical Method and FEM", LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol.12, pp.1771-1789, 2015
Yaylaci M. , Oner E., Birinci A., "Comparison between Analytical and ANSYS Calculations for a Receding Contact Problem", JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE, vol.140, 2014
Oner E., Yaylaci M. , Birinci A., "SOLUTION OF A RECEDING CONTACT PROBLEM USING AN ANALYTICAL METHOD AND A FINITE ELEMENT METHOD", JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, vol.9, pp.333-345, 2014
Yaylaci M. , Birinci A., "The receding contact problem of two elastic layers supported by two elastic quarter planes", STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.48, pp.241-255, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yaylaci M. , "COMPARISON BETWEEN NUMERICAL AND ANALYTICAL SOLUTIONS FOR THE RECEDING CONTACT PROBLEM", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.35, pp.333-346, 2017
Yaylaci M. , Birinci A., Adiyaman G., Oner E., "ANALYSIS OF A LONG STRIP CONTAINING AN INTERNAL OR EDGE CRACK USING FEM", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.34, pp.269-278, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yaylaci M., "WİNKLER ZEMİNE OTURAN ELASTİK İKİ TABAKA İÇİN SÜREKLİ TEMAS PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇÖZÜMÜ", XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 24-28 Ağustos 2015, ss.1-10
Yaylaci M., "Analytical Solution and Finite Analysis for a Rceding Contact Problem", Fourth International Conference on Mathematical and Applications,, MANİSA, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2013, pp.147-157
Yaylaci M., "Receding Contact Problem for Two Elastic Layers Resting on a Winkler Foundation", 2 th International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering BCCCE, TIRAN, ARNAVUTLUK, 23-25 Mayıs 2013, pp.458-466
Yaylaci M., "İki Elastik Çeyrek Düzleme Oturan İki Elastik Tabakanın Temas Problemi", XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2011, ss.686-695
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi