Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Metal-Organik Kafes Yapı Destekli Yeni Nesil İmplantların Üretilmesi", TÜBITAK Projesi, 118F079, Danışman, Devam Ediyor
"Cu2Sn(S,Se)3 İnce Filmlerinin Üretilmesi ve Aygıt Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-964, Yönetici, Devam Ediyor
"p-Tipi ZnO İnce Film Örneklerinin Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması ve Kararlılığının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-925, Yönetici, Devam Ediyor
"Polimer Temelli Sütürlerin Soğuk Altlık Yöntemi ile Kaplanması ve Biyofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Diğer, TOA-2018-920, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Külçe MgB2 Süperiletkeninin Sinterleme Sıcaklığının Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvveti Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-918, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Soğuk altlık tekniğiyle titanyum esaslı malzemelerin gümüş kaplanarak biyouyumluluklarının değerlendirilmesi", BAP Diğer, TDP-2017-780, Araştırmacı, 2018
"Soğuk Altlık Tekniği ile Gümüş Kaplanan Titanyum Esaslı Malzemelerin Biyouyumluluklarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 315M132, Araştırmacı, 2018
" TSMG Yöntemiyle Üretilen Tek Kristal (YBa2Cu3O7)1-x(Y2BaCuO6)x Süperiletkenlerinin Düşük Sıcaklıklarda Dikey Manyetik Kaldırma Kuvvetine x'in Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.01.05, Yönetici, 2016
" ZnO Mikroçubukların Ultrasonik Püskürtme Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.01.02, Yönetici, 2016
"Fizik Öğretmenlerine Yönelik, Yeni Öğretim Programında Laboratuar Kullanma ve Laboratuar Destekli Proje Yaptırabilme Becerilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı", TÜBITAK Projesi, 1059B291100138, , 2013
" Cd1-xCoxS Yarıiletken İnce Film Örneklerinin Kimyasal Banyo Yöntemiyle Hazırlanması ve Yapısal, Elektriksel, Optik ve Magnetik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.01.2, Yönetici, 2015
"(Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 110T622, Araştırmacı, 2013
"II-VI Bileşiklerinin (CdS, CdTe, CdSe gibi) Küçük Taneli İnce Film Şeklinde, Soğuk Altlıklar Üzerinde (-173 C - 27 C) Elde Edilmesi ve Yapısal, Elektriksel ve Optik özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2007.111.001.1, Araştırmacı, 2010
"Güneş Pillerinde Cd1-xZnxS Taban Katmanının Püskürtme Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2002.111.001.3, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi