Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksel A., Bostanci E.B., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., Özer İ., Karaman K., et al., "Pancreatic stump closure using only stapler is associated with high postoperative fistula rate after minimal invasive surgery. ", TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.29, pp.191-197, 2018
Akoğlu M., Bostanci E.B., Çolakoğlu M.K., Aksoy E., "Three-Port, Two Located on the Pfannenstiel Line, Laparoscopic Cholecystectomy Comparison with Traditional Laparoscopic Cholecystectomy.", AMERİCAN SURGEON, vol.83, pp.260-264, 2017
Çolakoğlu M.K., Bostancı E., Özdemir Y., Dalgiç T., Aksoy E., Özer İ., et al., "Roles of adiponectin and leptin as diagnostic markers in pancreatic cancer: Relations with risk factors and stage", BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL-BRATİSLAVSKE LEKARSKE LİSTY, vol.-, pp.1-5, 2017
Sumer F., Çolakoğlu M.K., Özdemir Y., Ozsay O., Özer İ., Bostancı E., et al., "Effect of nebivolol on liver regeneration in an experimental 70% partial hepatectomy model.", ASIAN JOURNAL OF SURGERY, vol.39, pp.1-5, 2016
Yenidoğan E., Akgül G., Gülçelik M., Dinc S., Çolakoğlu M.K., Kayaoglu H., "Effect of ß-glucan on drain fluid and amount of drainage following modified radical mastectomy.", ADVANCES IN THERAPY, vol.31, pp.130-9, 2014
Akgül G., Yenidoğan E., Dinc S., Pak I., Çolakoğlu M.K., Gülçelik M., "Malign cylindroma of the scalp with multiple cervical lymph node metastasis-A case report.", INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, vol.4, pp.589-92, 2013
Akgul G.G., Yenidogan E., Gulcelik M.A., Sahin D., Çolakoğlu M.K., Alagol H., "Effects of N-acetylcysteine on Random Skin Flaps in Rats", WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE, vol.25, pp.68-74, 2013
Yenidoğan E., Gülçelik M., Pak I., Akgül G., Çolakoğlu M.K., Alagol H., "Effects of Beta-d-glucan on diabetic colon anastomosis.", WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE, vol.25, pp.171-7, 2013
Gülçelik M., Çolakoğlu M.K., Dincer H., Dogan L., Yenidoğan E., Gulcelik N., "Associations between adiponectin and two different cancers: breast and colon.", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, pp.395-8, 2012
Gulcelik M.A., Ozdemir Y., Çolakoğlu M.K., Camlibel M., Alagol H., "Prognostic factors determining survival in patients with node positive differentiated thyroid cancer: a retrospective cross-sectional study", CLINICAL OTOLARYNGOLOGY, vol.37, pp.460-467, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolakoğlu M.K., Güven E., Akgül G., Dogan L., Gülçelik M., "Biological Subtypes of Breast Cancer and Sentinel Lymph Node Biopsy", Eur J Breast Health, vol.14, pp.100-104, 2018 (Link)
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , Pergel A. , "An incarcerated Amyand’s Hernia: Shall we apply Appendectomy Routinely? ", Journal of Clinical and Experimental Investigations , vol.9, pp.48-49, 2018
Yüksel A., C M., Çolakoğlu M.K., "A Rare Cause of Colonic Obstruction: Transverse Colon Stricture After Blunt Trauma", Austin Surg Case Report, vol.2, pp.1013-1014, 2017
Çolakoğlu M.K., Bostanci E.B., "Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler: Tedavide Cerrahi Prensipler", TÜRKİYE KLİNİKLERİ ENDOKRİNOLOJİ, cilt.10, ss.24-34, 2017
Öter V., Binarbaşi C., Çolakoğlu M.K., Ökten S., Bostancı E., "Isolated pancreas tuberculosis: Evaluation of two cases", CAUSAPEDIA, cilt.5, ss.145-150, 2016
Aksoy E., Ulaş M., Çolakoğlu M.K., Özer İ., Bostancı E., Akoğlu M., "Unresectable pancreatic adenocarcinoma with complete clinical response following chemoradiotherapy.", TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.31, ss.49-51, 2015
Aksoy E., Ercan M., Dalgiç T., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., Bostancı E., "Dev Mezenterik Kisti Taklit Eden Fallop Kisti: Olgu Sunumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.323-328, 2014
Sumer F., Bostancı E., Dalgiç T., Çolakoğlu M.K., Akoğlu M., "Median Arkuat Ligament Sendromu: İki Olgu Sunumu", CAUSAPEDIA, no.3, ss.851-857, 2014
Çolakoğlu M.K., Yenidoğan E., Akgül G., Irkkan S., Özdemir Y., Gülçelik M., et al., "In Situ Ductal Carcinoma Arising in Benign Phyllodes Tumor in 19-Year Old Patient: A Case Report.", JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.10, ss.239-241, 2014
Yenidoğan E., Akgül G., Çolakoğlu M.K., Dinc S., Gülçelik M., "Synchronous Occurrence of Gastrointestinal Stromal Tumor and Breast Cancer: A Case Report.", Çağdaş Tıp Dergisi, cilt.4, ss.32-35, 2014
Çolakoğlu M.K., Yenidoğan E., Gülçelik M., Bilir G., Ersöz Gülçelik N., Akgül G., et al., "Asemptomatik Hiperkalsemi, Normal D Vitamin ve ACE Değerleri İzlenen Primer Hiperparatiroidi ve Organ Tutulumu Olmayan Sarkoidoz Olgusu ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.2, ss.109-113, 2013
Ulusoy A., Yenidoğan E., Dinc S., Gülçelik M., Akgül G., Çolakoğlu M.K., et al., "Sıçanlarda İskemik Deri Fleplerinde Oral ß-Glukanın etkisi.", Ulusal Cerrahi Dergisi, cilt.28, ss.139-142, 2012
Yenidoğan E., Akgül G., Çolakoğlu M.K., Kayaoglu H., Dinc S., Gülçelik M., "Amyand Herni: Olgu Sunumu ve Literatürün Değerlendirilmesi ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.3, ss.12-18, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., "İzole Jejunal Bezoar", 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2017, ss.25-25
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , Özdemir A., Demir A., Pergel A. , "Akut Divertikülitte Tedavi Yaklaşımı", 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Mayıs 2017, ss.40-40
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , "Lichteinstein Hernioplasti Sonrası Akut Batın Preperitoneal Lipom Nekrozu", 11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2017, ss.112-113
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , Özdemir A., Demir A., Pergel A. , "Akut Apandisit Ön Tanısı ile Opere Edilen Olgularda İnsidental Appendiks Karsinoid Tümörü", 11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2017, ss.15-15
Kalcan S. , Çolakoğlu M.K., Özdemir A., Demir A., Demiral G. , Pergel A. , "2016 Yılında Acil Servise Başvuran Batın Duvarı Hematomlarının Etyolojisi ve Klinik Yaklaşımı (Olgu Serisi)", 11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2017, ss.30-31
Demiral G. , Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , Pergel A. , "İleus ile Presente Olan İleal Bezoar", 11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2017, cilt.23, no.1, ss.86-86
Demir A., Çolakoğlu M.K., Kalcan S. , Özdemir A., Pergel A. , "Adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım tek merkez, 3 yıllık deneyim", 13. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2017, ss.48-49
Şahin H., Çolakoğlu M.K., "Dev Lenfosel", 15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 4 Aralık 2016, ss.257-257
Çolakoğlu M.K., "Genel Cerrahide Yan Dallar: Dost mu, Düşman mı?", 20. Ulusal Cerrahi Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.345-345
Bostancı E., Özer İ., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., Akoğlu M., "Minimal İnvaziv Özofajektomi: Deneyim ve Teknik", 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Nisan 2015, ss.35-35
Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Sürmelioğlu A., Öter V., Dalgiç T., Özer İ., et al., "Laparoskopik Distal Pankreatektomi: 30 Olgu", 12. Türk Hepatopankreatikobilier Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2015, ss.65-65
Akoğlu M., Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Aksoy E., "Three-port, Two are Located On the Pfannenstiel Line, Laparoscopic Cholecystectomy Comparison with Traditional Laparoscopic Cholecystectomy: A case- matched study", 24th Conference of APASL, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2015, vol.9, no.1, pp.14-15
Öter V., Binarbaşi C., Çolakoğlu M.K., Ökten S., Turhan N., Bostancı E., "İzole Pankreas Tüberkülozu: 2 Olgunun Değerlendirilmesi", 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, ss.844-844
Çolakoğlu M.K., Bostancı E., Özdemir Y., Dalgiç T., Aksoy E., Özer İ., et al., "Adiponektin ve Leptinin Pankreas Kanserinde Tanısal Belirteç Olarak Rolleri; Hastalık Risk Faktörleri ve Evre ile İlişkileri", 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2014, ss.402-402
Çolakoğlu M.K., Akgül G., Ozdemir Y., Yenidoğan E., Çamlıbel M., Gülçelik M., "The Comparison of Radiocolloid, Methylene Blue and Combined Methods for Detecting Sentinel Lymph Node in Breast Cancer Patients. ", 48th Congress of the European Society for Surgical Research. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 1 Haziran 2013, pp.58-58
Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Sürmelioğlu A., Dalgiç T., Özer İ., Ulaş M., et al., "Laparoskopık Dıstal Pankreatektomı Sonuçlarımız: 24 Olgu ", 11. Türk Hepatopankreatikobilier Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Kasım 2013, ss.10-10
Karadağ S., Görk S., Öter V., Binarbaşi C., Çolakoğlu M.K., Özer İ., et al., "Karaciğer Transplantasyonlu Hastalarımızda Basınç Ülserleri İle İlgili 5 Yıllık Klinik Deneyimimiz", 8. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Kasım - 1 Aralık 2013, ss.25-25
Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Sürmelioğlu A., Dalgiç T., Özer İ., Ulaş M., et al., "Lateral Pozisyonda Yapılan Laparoskopik Distal Pankreatektomi: 24 Olgu (Video Sunu) ", 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.69-69
Bostancı E., Özer İ., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., Akoğlu M., "Özefagus Kanserinde Torako-Laparoskopik Üç Evreli Özefajektomi: 6 Olgu (Video Sunu)", 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.60-61
Karadağ S., Görk S., Çolakoğlu M.K., Öter V., Özer İ., Ulaş M., et al., "Abdominoperineal Rezeksiyon Operasyonu (APR) Sonrası Perineal Yaraya Uygulanan Solüsyon Yıkamalı Negatif Basınçlı Yara Tedavisi- Olgu Sunumu ", 8. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Kasım - 1 Aralık 2013, ss.24-24
Bostancı E., Özer İ., Çolakoğlu M.K., Özoğul Y., Akoğlu M., "Enükleasyon Sırasında Pankreatik Kanal Yaralanmasını Önleme Amaçlı Preoperatıf Endoskopık Pankreatık Stentleme ", 11. Türk Hepatopankreatikobilier Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Kasım 2013, ss.64-64
Yenidoğan E., Akgül G., Gülçelik M., Dinc S., Çolakoğlu M.K., Kayaoglu H., "Effect of ß-Glucan on Amount of Drainage Following Modified Radical Mastectomy. ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.22-22
Bil D., Karadağ S., Çolakoğlu M.K., Özer İ., Dalgiç T., Bostancı E., et al., "Yoğun Bakım Ünitelerimizde Bası Ülseri ile İlgili 2 Yıllık Deneyimimiz", 7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.13-13
Dalgiç T., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Ozsay O., Elbir O., Özer İ., et al., "Total Gastrektomi Ve D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Yapılan Hastalarda Splenektomi Yapılmasının Erken Dönem Morbidite Ve Mortaliteye Etkisi ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.121-121
Ulusoy A., Yenidoğan E., Akgül G., Gülçelik M., Çolakoğlu M.K., Alagol H., "Ratlarda iskemik deri fleplerinde oral Beta-Glukanın etkisi ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.203-203
Yenidoğan E., Gülçelik M., Pak I., Akgül G., Çolakoğlu M.K., Alagol H., "Diabetik ratlarda kolon anastomozlarına Beta-glukanın etkisi ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.208-208
Özer İ., Bostancı E., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Dalgiç T., Ercan M., et al., "Küratif Rezeksiyon Yapılan Mide Kanserlerinde Yeni Tnm (7. Uıcc) Sınıflamasına Göre Evre Kayması Ve Yeni Sınıflamanın Sağkalım Öngörüsündeki Etkinliği", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.120-120
Bostancı E., Özer İ., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., Ercan M., et al., "- Eski (6. UICC) Ve Yeni (7. UICC, 2010) Tnm Evrelemelerine Göre D2 Ve D3 Lenf Nodu Diseksiyonunun (LND) Sağkalıma Etkisi Ve Uzun Dönem Sağkalımı Etkileyen Faktörler ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.95-95
Bostancı E., Özer İ., Dalgiç T., Türkoğlu M., Çolakoğlu M.K., Akoğlu M., "Lateral Pozisyonda Yapılan Dalak Koruyucu Laparoskopik Distal Pankreatektomi: 2 Olgu (Video Sunu)", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.455-455
Bostancı E., Özer İ., Dalgiç T., Türkoğlu M., Çolakoğlu M.K., Kayapinar A., et al., "Özefagus Kanserinde Torako-Laparoskopik Üç Evreli Özefajektomi: 3 Olgu (Video Sunu)", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.448-448
Özer İ., Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Çayci M., Dalgiç T., Ulaş M., et al., " Mide Kanseri Nedeniyle Küratif Amaçlı Rezeksiyon Yapılan Hastalarda 15 'Ten Az Lenf Nodu Çıkmasına Etki Eden Faktörler Ve N0 Hastalarda 15 Lenf Nodu Sınırı Nedeniyle Evrelenebilen Ve Evrelenemeyen Hastaların Sağkalımının Karşılaştırılması ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.120-121
Özer İ., Bostancı E., Çolakoğlu M.K., Çayci M., Dalgiç T., Ulaş M., et al., "Harvesting <15 Lymph Nodes in Curative Gastric Cancer Surgery. Can These Patients Without Lymph Node Metastasis be Staged? ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.586-586
Dalgiç T., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Ozsay O., Elbir O., Özer İ., et al., "Comparision of Early Postoperative Outcomes After Total Gastrectomy and D2 Lymph Node Dissection With and Without Splenectomy.", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.584-584
Karadağ S., Bil D., Çolakoğlu M.K., Özer İ., Dalgiç T., Bostancı E., et al., "Yerleşim Yeri Bakımından Zor Olan Bir Enteroatmosferik Fistülde Yatak Başı Yönetimi: Olgu Sunumu", 7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.2-2
Bostancı E., Özer İ., Dalgiç T., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Ulaş M., et al., "Comparison of Survival After D2 and D3 Lymph Node Dissection for Gastric Cancer According to 6th UICC and 7th UICC Staging Systems.", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.50-50
Bil D., Karadağ S., Çolakoğlu M.K., Özer İ., Dalgiç T., Bostancı E., et al., "Masif İnce Barsak Rezeksiyonu Sonrasında Gelişen Enteroatmosferik Fistül Vakasının Yatak Başı Yönetimi ", 7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.12-12
Çolakoğlu M.K., Yenidoğan E., Akgül G., Irkkan S., Özdemir Y., Gülçelik M., et al., "Noninvasive Ductal Carcinoma Arising in Benign Phyllodes Tumor in 19-year Old Patient: A Case Report. ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.5-5
Çolakoğlu M.K., Yenidoğan E., Gülçelik M., Bilir G., Gulcelik N., Akgül G., et al., "Primary Hyperparathyroidism and Sarcoidosis Without Organ Involvement in a Patient with Asymptomatic Hypercalcemia and Normal Vitamin-D and ACE Concentrations. ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.486-486
Özer İ., Bostancı E., Çayci M., Çolakoğlu M.K., Dalgiç T., Özoğul Y., et al., "Stage Migration According to 7th UICC/TNM Classification in Gastric Cancer Patients and Effectiveness of the New Classification. ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.105-105
Akgül G., Yenidoğan E., Dinc S., Pak I., Çolakoğlu M.K., Gülçelik M., "Malign Cylindroma of the Scalp with Multiple Cervical Lymph Node Metastasis. A Case Report. ", XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2012, pp.812-812
Akgül G., Yenidoğan E., Gülçelik M., Şahin D., Çolakoğlu M.K., Alagol H., "Ratlarda random deri fleplerinde N-Asetilsisteinin etkileri ", 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2012, ss.207-207
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gülçelik M., Çolakoğlu M.K., "Meme Hastalıkları", Sabiston Cerrahi - Modern Cerrahi Pratiğin Biyolojik Temeli, Gülçelik MA, Güven HE, Ed., Güneş Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.1000-1040, 2018
Gülçelik M., Çolakoğlu M.K., "Tiroid Hastalıkları", Sabiston Cerrahi - Modern Cerrahi Pratiğin Biyolojik Temeli, Gülçelik MA, Güven HE, Ed., Güneş Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.1050-1100, 2018
Çolakoğlu M.K., "NUTRİSYON EL KİTABI", NESTLE, İSTANBUL, 2017
Çolakoğlu M.K., Bostanci E.B., "Mide", Schwartz’s Principles of Surgery, 10th Edition, Özmen MM., Ed., Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.1035-1095, 2016
Çolakoğlu M.K., "Meme Karsinomu için Deneysel Prognostik Faktörler", Bland&Copeland, The Breast, ÖZASLAN C., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.463-475, 2011
Çolakoğlu M.K., "Semptomatik Meme Kanserinde Tanı Gecikmesi", Bland&Copeland, The Breast, ÖZASLAN C., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1483-1511, 2011
Çolakoğlu M.K., "Proliferatif Meme Hastalığı Olan Kadınlarda Meme Kanseri Risk Faktörleri", Bland&Copeland, The Breast, ÖZASLAN C., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.477-484, 2011
Çolakoğlu M.K., "Meme Kanserinde Steroid Reseptörler", Bland&Copeland, The Breast, ÖZASLAN C., Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.485-497, 2011
Çolakoğlu M.K., "Jinekolojik Kanserler", M.D. Anderson Cerrahi Onkoloji El Kitabı, ALAGÖL H., Ed., Sigma Publishing, İstanbul, ss.520-563, 2009
Çolakoğlu M.K., "Primer Yeri Bilinmeyen Kanserler", M.D. Anderson Cerrahi Onkoloji El Kitabı, ALAGÖL H., Ed., Sigma Publishing, İstanbul, ss.480-494, 2009
Çolakoğlu M.K., "Genitoüriner Kanser", M.D. Anderson Cerrahi Onkoloji El Kitabı, ALAGÖL H., Ed., Sigma Publishing, İstanbul, ss.495-519, 2009
Çolakoğlu M.K., "Onkolojik Aciller", M.D. Anderson Cerrahi Onkoloji El Kitabı, ALAGÖL H., Ed., Sigma Publishing, İstanbul, ss.563-582, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi