Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Yandal Uzmanlık, ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ, , 2011-2013
Tıpta Uzmanlık, ANKARA ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ, , 2005-2011
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Adiponektin ve Leptinin Pankreas Kanserinde Tanısal Belirteç Olarak Rolleri; Hastalık Risk Faktörleri ve Evresi ile İlişkileri ", ANKARA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ Eylül, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Evreleme Amaçlı İntraoperatif Sentinel Lenf Nodu Saptanmasında Radyokolloid, Metilen Mavisi ve Kombine Yöntemlerin Karşılaştırılması. ", ANKARA ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ Ağustos, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
ROBOTIC GENERAL SURGERY WORKSHOP, CLEVELAND CLINIC, 2013
MEME KANSERİNİN TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR, ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ, 2007
ONKOPLASTİK MEME CERRAHİSİ , ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi