Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yapay Yaşlandırma İşleminin ve Polimerizasyon Derinliğinin Farklı Işık Kaynaklarıyla Polimerize Edilen Bulk-fill Kompozitlerdeki Artık Monomer Miktarına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.111.03.01, Yönetici, 2017