Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Nohutçu A., Bektaş M. , "Yeni Anayasa Tartışmaları Etrafında Kurucu İktidar, Kurucu Meclis ve Referandum Kavramlarının Analizi", Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1--23, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Eryilmaz B., Bektaş M. , "Lozan Perspektifinden Türkiye’de Azınlık Politikaları (1923-2016)", Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.25-50, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Ateş H., Bektaş M. , "Ortadoğu'da Su Savaşı İhtimali", Yeni Türkiye Dergisi , ss.392-403, 2016 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ateş H., Bektaş M. , "Liderlerin ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama, Putin ve De-Gaulle’ün Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalı İncelemesi", III. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (SKYS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2017, pp.31-32 (Link) (Özet) (Abstract)
Ateş H., Bektaş M. , "Suriyelilerin Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Entegrasyonu", Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2016, pp.17-43 (Link) (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ateş H., Bektaş M. , "Liderlerin ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama,Putinve DeGaulle’ün Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalıİncelemesi", in: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kamu Yönetiminde Değişim, Demirkaya Y., Eds., Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.281-330, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Bektaş M. , Olgun İ. , "Türk Kamu İdarelerinde İç Denetimin Etkinliği ve Yaşanan Sorunlar", Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Taylak M., Ciğerci İ., Ed., Savaş Yayınları, Ankara, ss.73-108, 2018 (Link) (Özet)
Bektaş M. , Olgun İ. , "Belediye Şirketleri ve İştirakler", Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Ateş H., Bıyıkoğlu M., Ed., Der Yayınları, İstanbul, ss.225-263, 2017
Karataş Z. , Çakiroğlu K.I., Bektaş M. , "Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.157-261, 2017
Çakiroğlu K.I., Bektaş M. , "Genel Sonuçlar ve Öneriler", Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Ögrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karsılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Ed., Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.369-379, 2017
Ateş H., Bektaş M. , "İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme", İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım DÇ., Ed., Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.73-103, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi