Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Nohutçu A., Bektaş M. , "Yeni Anayasa Tartışmaları Etrafında Kurucu İktidar, Kurucu Meclis ve Referandum Kavramlarının Analizi", Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1--23, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Eryilmaz B., Bektaş M. , "Lozan Perspektifinden Türkiye’de Azınlık Politikaları (1923-2016)", Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.25-50, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Ateş H., Bektaş M. , "Ortadoğu'da Su Savaşı İhtimali", Yeni Türkiye Dergisi , ss.392-403, 2016 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ateş H., Bektaş M. , "Liderlerin ve Liderlik Kurumunun Hükümet Sistemlerine Etkisi: Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Erdoğan, Obama, Putin ve De-Gaulle’ün Liderlik Tarzlarının Karşılaştırmalı İncelemesi", III. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (SKYS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2017, pp.31-32 (Link) (Özet) (Abstract)
Ateş H., Bektaş M. , "Suriyelilerin Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Entegrasyonu", Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2016, pp.17-43 (Link) (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karataş Z. , Çakiroğlu K.I., Bektaş M. , "Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.157-261, 2017
Bektaş M. , Olgun İ. , "Belediye Şirketleri ve İştirakler", Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Ateş H., Bıyıkoğlu M., Ed., Der Yayınları, İstanbul, ss.225-263, 2017
Çakiroğlu K.I., Bektaş M. , "Genel Sonuçlar ve Öneriler", Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Ögrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karsılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Ed., Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.369-379, 2017
Ateş H., Bektaş M. , "İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme", İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım DÇ., Ed., Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.73-103, 2016