Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Düzce İlinde Göçmen Algısının Düzenlenmesi ve Göçmenlerin Kültürel, Toplumsal, Ekonomik Entegrasyonu Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ., Araştırmacı, 2018
"Düzce İlinde Bağımlılıkla Mücadele Politikaları Geliştirme ve Politika Uygulayıcıları Entegrasyonu Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DÜZBEP, Araştırmacı, 2018
"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye Bakış Açıları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Projesi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-942, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ., Araştırmacı, 2018
"6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel Yönetim Reformlarının Değerlendirilmesi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, YERELSEN 2017, Araştırmacı, 2017
"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ve Akademik Personelinin Şehir Algıları ve Beklentileri ile Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentileri Araştırma Projesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.107.05.01, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi