Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yönetim Bilimleri
Siyaset ve Sosyal Bilimler
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Public Administration
Political Science