Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, 2010-2014
Yüksek Lisans, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı, 2004-2007
Lisans, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2000-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Klasik Türk Şiirinde Rubâî", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, "Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi (İnceleme-Metin-Sözlük)", CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Temmuz, 2007.
YABANCI DİLLER
Arapça, İyi
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi