Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 13
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 7
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Çalka M, "Bölüm Birinciliği, Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü, Haziran 2004
Çalka M, "Fakülte Birinciliği, Celal Bayar Üniversitesi Lisans Mezuniyet Ödülü, Haziran 2004