Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atasoy S., Küçük M. , Akdeniz A.R., "Remedying science student teachers' misconceptions of force and motion using worksheets based on constructivist learning theory", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, pp.653-668, 2011
Çepni S., Gökdere M., Küçük M. , "Adaptation of the readability formulas into the Turkish science textbooks", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.10, pp.49-58, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Namdar B. , Küçük M. , "Preservice science teachers’ practices of critiquing and revising 5E lesson plans", Journal of Science Teacher Education, vol.1, pp.1-17, 2018 (Link)
Bağ H., Küçük M. , "Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Fen Bilimleri Laboratuvar İmajları", Route Educational Social Science Journal, vol.4, pp.271-286, 2017 (Link)
Küçük M. , Karabacak N. , "Türk Yüksek Öğretiminde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Journal of Teacher Education, vol.6, pp.124-157, 2017 (Link)
Bağ H. , Küçük M. , "Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Fen Bilimleri Laboratuvar İmajları", Route Educational & Social Science Journal, vol.4, pp.271-286, 2017 (Link)
Küçük M. , Karabacak N., "Türk Yüksek Öğretiminde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Journal of Teacher Education, vol.6, pp.124-157, 2017 (Link)
Küçük M. , "The Effect of History of Science Based Light Unit on the 7th Grade Students Nature of Science Views", Turkish Journal of Teacher Education, vol.5, pp.1-25, 2016
Deve F., Küçük M. , "The Effect of History of Science-Based Light Unit on the 7th Grade Students' Nature of Science Views", Turkish Journal of Teacher Education, vol.5, pp.1-25, 2016 (Link)
Karabacak N. , Küçük M. , "Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project", Turkish Journal of Teacher Education, vol.5, pp.97-126, 2016 (Link)
Küçük M. , "Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project", Turkish Journal of Teacher Education, vol.5, pp.97-126, 2016 (Link)
Küçük M., Çepni S., "A Qualitative Study to Explain Middle School Student’s Understandings of Nature of Science ", Journal of Turkish Science Education, vol.12, pp.---, 2015 (Link)
Küçük M. , "A Qualitative Study to Explain Middle School Student s Understandings of Nature of Science", Journal of Turkish Science Education, vol.12, pp.3-20, 2015
Karabacak N., Küçük M., Korkmaz İ., "Primary School Teachers’ Professional Values from the Perspective of Teaching Experts", Turkish Journal of Teacher Education, vol.4, pp.1-20, 2015
Küçük M. , "Primary School Teachers Professional Values from the Perspective of Teaching Experts", Turkish Journal of Teacher Education, vol.4, pp.1-20, 2015
Yildirim N., Küçük M., Ayas A., "Teaching Chemical Equilibrium by Analogy-Based Worksheets", Turkish Journal of Teacher Education, vol.3, pp.1-14, 2014
Küçük M. , "Fizik laboratuvarlarına yönelik hazırlanan bir hizmet içieğitim programının değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.89-103, 2014
Küçük M. , Bağ H. , "Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Education Instructors’ Philosophical Beliefs about Training", Turkish Journal of Teacher Education, vol.3, pp.43-53, 2014
Küçük M. , Yalçin Y. , "Turkish elementary school teacher candidates’ technology metaphors", Turkish Journal of Teacher Education, vol.3, pp.53-63, 2014
Küçük M., Altun E., Paliç Şadoğlu G., "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Rize İli Örneklemi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.45-70, 2013 (Link)
Yildirim N., Küçük M., "A comparison of effectiveness of analogy-based and laboratory-based instructions on students' achievement in chemical equilibrium.", Scholarly Journal Of Education, vol.2, pp.63-76, 2013
Yildirim N., Küçük M., Ayas A. , "Students’ views of the change about concentration and volume in the system at equilibrium. ", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.5, pp.889-902, 2013
Küçük M. , Altun E. , Paliç Şadoğlu G. , "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Rize İli Örneklemi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.45-70, 2013
Küçük M. , Bağ H. , "4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.125-138, 2012
Kuğuoğlu İ.H. , Küçük M. , "Turkish primary school principals’ transformative leadership styles perceived by teachers", Turkish Journal of Teacher Education, vol.1, pp.90-101, 2012
Küçük M. , "Improving preservice elementary teachers’ views of the nature of science using explicit-reflective teaching in a science, technology and society course", Australian Journal of Teacher Education, vol.33, pp.16-40, 2008
Gökdere M., Küçük M. , Çepni S., "Turkish primary science teachers’ perceptions of the nature and value of educational research", Journal of Science Education , vol.2, pp.1-1, 2006
Küçük M. , Çepni S., Gökdere M., "Turkish primary school students’ alternative conceptions about work, power, and energy", Journal Of Physics Teacher Education , vol.3, pp.1-1, 2005
Çepni S., Kaya A., Küçük M. , "Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesi.", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.1-1, 2005
Kaya A., Çepni S., Küçük M. , "Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.89-100, 2005
Küçük M. , "Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi", Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.2, pp.32-45, 2005
Küçük M. , Gökdere M., Çepni S., "Difficulties of Turkish Science Gifted Teachers: Institutions of Science and Art Centers", E-Journal of Educational Research, Assessment and Evaluation, vol.11, pp.1-1, 2005 (Link)
Ayvaci H.Ş., Küçük M. , "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Fen Bilgisi Laboratuarlarının Kullanımı Üzerindeki Etkiler", Milli Eğitim, cilt.32, ss.150-161, 2005
Gökdere M., Küçük M. , Çepni S., "Eğitim Teknolojilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi", Turkish On Line Journal Of Educational Technology (TOJET), vol.3, pp.1-1, 2004
Kaya A., Çepni S., Küçük M. , "Fizik Öğretmenleri İçin Üniversite Destekli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi.", The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), vol.3, pp.1-1, 2004
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Görüşleri ve Temel Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri", D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.91-100, 2004
Kaya A., Çepni S., Küçük M. , "Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçları İçin Bir Program Geliştirme Çalışması", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, ss.41-56, 2004
Gökdere M., Ayvaci H.Ş., Küçük M. , "Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştıkları Temel Problemler", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.29, ss.23-32, 2004
Çepni S., Bacanak A., Küçük M. , "İlköğretim Öğrencilerinin Fotosentez ve Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Trabzon Örneklemi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.67-80, 2004
Küçük M. , Çepni S., "Measurement and Assessment for Science Education in the Turkish Educational Context: Problems and Reflections", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.5, pp.1-1, 2004
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.131-145, 2003
Çepni S., Bacanak A., Küçük M. , "Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen–Teknoloji–Toplum", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.7-24, 2003
Gökdere M., Küçük M. , Çepni S., "Gifted Science Education in Turkey: Gifted Teachers’ Selection, Perspectives and Needs", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.4, pp.1-1, 2003
Gökdere M., Küçük M. , "Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitimindeki Durumları: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi.", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.3, pp.101-124, 2003
Çepni S., Kaya A., Küçük M. , "Yeni Üniversite Sınav Sisteminin Liselerdeki Fizik Öğretimine Etkileri", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.16-20, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Taşdemir F. , Küçük M. , Karabacak N. , Korkmaz I., "İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği 1- (İÖDÖ-1)’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1310-1311
Deve F., Küçük M. , "BİLİM TARİHİ İLLÜSTRASYONLARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRENME SÜRECİNE YANSIMALARI", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.287-287 (Link)
Küçük A., Küçük M. , "Bilimin Doğasının Bağlam İçinde veya Dışında Öğretilmesinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.288-288 (Link)
Karabacak N. , Küçük M. , Kormaz İ. , "Examination of the Process of Classroom Teachers' Possesing Professional Values from the Views of Experts", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.463-465
Küçük M. , Zengin Ö., "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARI", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.288-288 (Link)
Küçük M. , Zengin Ö., "BİLİM İNSANLARININ ÇOCUKLUK HİKÂYELERİNİN KARİYER SEÇİMLERİNE ETKİSİ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.166-167 (Link)
Karabacak N. , Küçük M. , "SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YANSIMALARININ İNCELENMESİ ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.65-65 (Link)
Küçük M. , Karabacak N. , "Fatih Projesi Kapsamında Pilot Uygulamanın Yapıldığı Bir Okulda Uygulama Sürecinin ve Çıktılarının Analizi", International Conference on New Horizons in Education, Viana, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.5-5 (Link)
Küçük A., Küçük M. , "IŞIKLA İLGİLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ", VI. International Cangress on Research in Education (ICRE) , RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.145-145
Küçük M. , Bağ H. , "BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.168-168 (Link)
Küçük M. , Karabacak N. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEĞER YANSIMALAR", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.65-65 (Link)
Küçük M. , Karabacak N. , "Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi", VI. International Cangress on Research in Education (ICRE) , RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.56-56
Küçük M. , Karabacak N. , "Yükseköğretimde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme", VI. International Cangress on Research in Education (ICRE) , RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.257-257
Karabacak N., Küçük M., Kormaz İ. , "An Analysis on Primary School Teachers' Values by Metaphors", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.48-48
Bağ H., Küçük M., "TÜBİTAK BİLİM ÇOCUK DERGİLERİNDE YER ALAN BİLİM İNSANI İMAJLARI", 14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.141-141
Küçük M., Küçük A., "Bir Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi: YBO Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor", 5th International Conference on Research in Education -ICRE, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.112-112
Küçük M., Karabacak N., Küçük A., "Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları: Rize İli Örneği", 5th International Conference on Research in Education -ICRE, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.111-111
Yangin S., Kaya D.R., Küçük M., "Matematik eğitiminde problem çözme: Meta-Analiz çalışması (Türkiye Örneklemi)", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.---
Küçük M., Efiloğlu Y., "Çizgi filmlerin 5. Sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarına etkisi", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.---
Yangin S., Kaya D.R., Küçük M., "Sınıf öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanları ve akademik başarıları ile KPSS başarıları arasındaki ilişki", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.3-3
Küçük M., Beyaz Ö., "4-5 yaş grubu çocukların okul hakkındaki görüşleri", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.---
Bağ H., Küçük M., "Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Neden Araştırılabilir Soru Soramıyor?", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1129-1129
Küçük M. , Kuğuoğlu İ.H. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitimle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Anlayışları", International Conference on Education Leadership in the Light of Science , SİİRT, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2014, vol.1, no.1, pp.89-90 (Link)
Turan İ., Deve F., Küçük M., ". Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması", 11. Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.383-383
Bağ H., Küçük M., Bedir A., "10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirilerinin İncelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.193-194
Küçük A., Küçük M. , "İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.1-1
Turan İ., Küçük M., Yangin S., "Primary School Student Teachers’ Attitudes Towards Environmental Education In Turkey. ", European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting: Geography, Atina, YUNANISTAN, 2-5 Haziran 2011, pp.1-30 (Link)
Bağ H., Küçük M., Yangin S., "SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.105-105
Bağ H., Küçük M., "4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.104-104
Küçük M., Turan İ., Baki Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.1-1
Turan İ., Küçük M., Yangin S., "Is New Teaching Programs Successful to Develop Turkish Elementary Students’ Attitudes Towards Environment?, ", European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting, Prague, CEK CUM., 8-8 Mayıs 2010, pp.1-19 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Korkmaz İ., Küçük M. , Karabacak N. , "Türk Eğitim Sistemindeki Öğretmenlik Mesleğinin Mesleki Değerlerine Doğru Bir Sentez", Değerler Bilançocu (Beyaz Kitap), Hasan Hüseyin BİRCAN; Bülent DİLMAÇ , Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.219-248, 2016 (Link)
Küçük M. , Ed., "VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016
Küçük M. , Birgin O., "Alternatif ölçme-değerlendirme araç ve yöntemleri", Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük M., Geçit Y , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.1-1, 2012 (Link)
Küçük M. , Kuğuoğlu İ.H. , "Temel istatistik Kavramları ve Uygulamaları", Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük M., Geçit Y , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.1-1, 2012 (Link)
Küçük M., Geçit Y., Ed., "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2012 (Link)
Küçük M., Yangin S., Ed., "Öğretim İlke ve Yöntemleri", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2012 (Link)
Küçük M. , Yangin S. , "Öğrenme ve öğretme süreçleri", Öğretim İlke ve Yöntemleri , Küçük M., Yangın S , Ed., Nobel Akademik Kitle Yayıncılık, ANKARA, ss.1-1, 2012 (Link)
Küçük M. , Yangin S. , "Öğretim araç ve gereçleri", Öğretim İlke ve Yöntemleri , Küçük M., Yangın S , Ed., Nobel Akademik Yayıncılık., ANKARA, ss.1-1, 2012 (Link)
Bağ H., Küçük M., "ÖĞRETİM TEKNİKLERİ", ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Küçük, M. ve Yangın, S., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.135-148, 2012
Küçük M. , "Eğitim biliminde araştırma yöntemleri", Eğitim Bilimine Giriş, Akdeniz A.R., Küçük M, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.217-232, 2011 (Link)
Küçük M. , "İletişim teknolojileri", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.73-92, 2011 (Link)
Akdeniz A.R. , Küçük M., Ed., "Eğitim Bilimine Giriş", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2011 (Link)
Küçük M., Ed., "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", NOBEL Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2011 (Link)
Küçük M. , Bahçekapili T., "Bilgisayarlar ve eğitimde kullanılması", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.93-117, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi