Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KAYA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : FİZİKO KİMYA ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : mehmet.kayaerdogan.edu.tr | kimyagermehmetkayagmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, KİMYA/FİZİKOKİMYA, 2008-2014
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, KİMYA/FİZİKOKİMYA, 2006-2008
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT, KİMYA, 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "RODAMİN B VE MEROSİYANİN 540 DYE BİLEŞİKLERİNİN KİL (ÜNYE BENTONİT) İÇEREN SÜSPANSİYONLARDA MOLEKÜLER ADSORPSİYONU, AGREGASYONU VE FOTOFİZİĞİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Fizikokimya Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, "KONJUGE ENON SİSTEMLERİ İÇEREN İKİ BOYARMADDENİN SENTEZİ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Fizikokimya Ağustos, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Fizikokimya
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Fiziksel Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Physical
Materials Science, Characterization & Testing
Materials Science, Composites
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2014 - 2016
Arş.Gör., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat, 2008 - 2014
Verdiği Dersler
Fotokimya, Yüksek Lisans, 2015-2016
Adsorpsiyon ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yüzey Analiz Tekniklerine Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaya Kantar G. , Kaya M. , Şahin O. , Şaşmaz S. , "Guaiacol substituted azaphthalocyanines; a novel synthesis method and investigation of photophysical and photochemical properties", JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, vol.59, pp.0-0, 2018
Kaya M. , "Evaluation of a novel woody waste obtained from tea tree sawdust as an adsorbent for dye removal", WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.52, pp.245-260, 2018
Kaya M. , "Super absorbent, light, and highly flame retardant cellulose-based aerogel crosslinked with citric acid", JOURNAL OF APPLİED POLYMER SCİENCE, vol.134, 2017
Kaya M. , Meral K., Onganer Y., "Molecular aggregates of Merocyanine 540 in aqueous suspensions containing natural and CTAB-modified bentonite", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1083, pp.101-105, 2015
Rostami M.R., Kaya M. , Gur B., Onganer Y., Meral K., "Photophysical and adsorption properties of pyronin B in natural bentonite clay dispersion", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.359, pp.897-904, 2015
Kaya M. , Onganer Y., Tabak A., "Preparation and characterization of "green" hybrid clay-dye nanopigments", JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, vol.78, pp.95-100, 2015
Tabak A., Kaya M. , Yilmaz N., Meral K., Onganer Y., Caglar B., et al.,"Pyronin Y (basic xanthene dye)-bentonite composite: A spectroscopic study", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1059, pp.271-279, 2014
Meral K., Yilmaz N., Kaya M. , Tabak A., Onganer Y., "The molecular aggregation of pyronin Y in natural bentonite clay suspension", JOURNAL OF LUMINESCENCE, vol.131, pp.2121-2127, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kaya M. , "Synthesis and Characterization of Cellulose Based Bio-Polymer Aerogel Isolated from Waste of Blueberry Tree (Vaccinium Myrtillus)", journal of the turkish chemical society, section A:Turkish Journal of Chemistry, cilt.3, ss.299-310, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaya M., "Synthesis and Characterization of Rhodamine B (Rh-B)/Unye Bentonite (U-BNT) Nanocomposite", NanoTR9, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-28 Haziran 2013, ss.113-113
Kaya M., "Characterization of a Novel Acid Activated StemTea/Rhodamine B composite material (AAST/Rh-B) ", IUPAC 2013 (World Chemistry Congress), İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.0-0
Kaya M., "A Spectroscopic Approach: Characterization of Acid Activated Tea Stem (AATS) and Merocyanine 540 (MC-540) Dye Compound Hybrid Composite", AMWC 2013 (Advanced Materials World Congress 2013), İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2013, pp.0-0
Kaya M., "Spectroscopic characterization of a clay-based dye nano-composite material", IUPAC 2013 (World Chemistry Congress), İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.0-0
Kaya M., "A Spectroscopic Comparison of Unye Bentonite (UB) Modified Some Metals Which Have Catalytic Properties", AMWC 2013 (Advanced Materials World Congress 2013), İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Eylül 2013, pp.0-0
Kaya M., " A Comparative Adsorption Study: Rice Husk against Acid Activated Rice Husk by Using Rhodamine B ", PPM 2013 (Porous & Powders Materials 2013), İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, pp.0-0
Kaya M., "Poly (2-hydroxyethyl Methacrylate) /Bentonite (Unye) Composites", PPM 2013 (Porous & Powders Materials 2013), İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, pp.0-0
Kaya M., "An Investıgation of the Adsorption of Rhodamine B Dye Stuff Onto Various Modified Bentonites", PPM 2013 (Porous & Powders Materials 2013), İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, pp.0-0
Kaya M., "Ünye bentonit/Poliakrilamid Kompozitlerinin Karakterizasyonu", III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, BALIKESİR, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2012, ss.97-97
Kaya M., "Sulu ortamda Ünye Bentonitin Pyronin B adsorpsiyonu", III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ,, BALIKESİR, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2012, ss.P95-P95
Kaya M., "Molecular Adsorption Dynamics of Rhodamine B in Clay (Bentonite) Suspension", EUROCLAY 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.0-0
Kaya M., "A controlled Drug Release Study: Unye Bentonite-Doxorubicin and Mitomycin C Composites ", EUROCLAY 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.0-0
Kaya M., " Photophysical Properties of Pyronin Y in Natural Bentonite Clay Suspension: A Spectroscopic Study", EUROCLAY 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.0-0
Kaya M., "The Structural Analysis of Pyronin Y (PyY)- Bentonite Composite Using Xrd, FTIR and Thermal Analaysis Techniques ", EUROCLAY 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.0-0
Kaya M., "Konjuge Enon Sistemleri İçeren Bir Boyarmaddenin Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2009, ss.83-83
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çeşitli organik polimerlerin elektrospin yöntemi ile nanolif üretim koşullarının optimizasyonu", BAP Diğer, FHD-2017-739, Araştırmacı, 2017
"ATIK ÇAY ÇALISINDAN İZOLE EDİLEN SELÜLOZ KAYNAKLI BİYOPOLİMER AEROJEL KOMPOZİT MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU ALEV GECİKTİRİCİ ve ISI YALITIMI GİBİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-550, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Porous & Powder Materials Symposium 2013, , Eylül 2013
NanoTR9, Erzurum, Haziran 2013
IUPAC-World Chemistry Congress 2013, İstanbul, Ağustos 2013
Advanced Materials World Congress 2013, İzmir, Eylül 2013
II. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, Balıkesir, Temmuz 2012
EUROCLAY 2011, Antalya, Haziran 2011
XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Haziran 2009
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Bioresources, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Chemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Chemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 2
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 15
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 4
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Kaya M, "Atatürk Üniversitesi 2015 Fen Bilimleri Alanında En İyi Doktora Tezi Ödülü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Teşvik ve Ödülleri, Ocak 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi