Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"SPIN-2, SPIN-5/2 VE KARMA SPIN (2, 52) ISING SISTEMLERININ DINAMIK HISTERIK öZELLIKLERININ GLAUBER DINAMIğI KULLANıLARAK INCELENMESI", BAP Arastırma Projesi, 6602a-FBE16-50, Araştırmacı, 2018
"Karma spin 1 ve spin 52 Ising sisteminin dinamik faz geçişleri ve dinamik faz diyagramlarının Glauber geçiş oranları temelli etkin alan teorisi ile incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2016-642, Yönetici, 2017
"Kinetik Karma-Spin (Yarım Tamsayılı-Tamsayılı, Yarım Tamsayılı-Yarım Tamsayılı ve Tamsayılı-Tamsayılı) Sistemlerinde Dinamik Faz Geçişleri: Sıcaklık-Manyetik Alan Genliği ve Sıcaklık-Etkileşim Parametreleri Düzlemlerinde Dinamik Faz Diyagramları", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK – 107T533, Araştırmacı, 2009
"Zamana bağlı salınımlı dış bir manyetik alan altında spin-1 ve spin 3/2 kinetik Ising sistemlerinin dinamik faz dönüşümleri, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Araştırmacı,", BAP Arastırma Projesi, FBA-06-01,, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi