Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazici K. , Ercişli S., "Characterization of hybrid pomegranate genotypes based on sunburn and cracking traits related to maturation time", JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY, no.90, pp.132-139, 2017
Yazici K. , Göksu B., "Effects of Kaolin (M-99-099) Application on Antioxidant and Phenolic Compounds in Tea Leaves (Camellia sinensis LO Kuntze)", BİOCHEMİCAL GENETİCS, vol.55, pp.367-377, 2017
Şahin Çevik M., Çevik B., Topkaya-Kütük B., Yazici K. , "Identification of drought-induced genes from the leaves of Rangpur lime (Citrus limon (L) Osbeck)", JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.96, no.6, pp.636-645, 2017
Yazici K. , Şahin A., "Characterization of pomegranate (Punica granatum L.) hybrids and their potential use in further breeding", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, pp.813-824, 2016
Boyacı H.F. , Oğuz A., Yazici K., Eren A., "The Efficacy of Endogenous Gibberellic Acid for Parthenocarpy in Eggplant (Solanum melongena L.). ", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, no.34, pp.6522-6528, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yazici K. , Biner B., Eryılmaz Z., "2,4-diklorofenoksipropiyonik asit (2,4-DP) uygulamalarının Star Ruby altıntop (Citrus × paradis Macfad.) çeşidinde verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.39-42, 2016
Göksu B. , Yazici K. , Akbulut M. , Bakoğlu N. , "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Izabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Genotiplerinin Köklenme Oranlarının Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, no.1, ss.779-782, 2016
Bakoğlu N. , Akbulut M. , Yazici K. , Göksu B. , "Rize İli Pazar İlçesi Koşullarında Yetiştirilen Camarosa Çilek Çeşidinin Farklı Hasat Dönemlerindeki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Bahçe, cilt.45, no.1, ss.938-941, 2016
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B., Bakoğlu N. , "Çay Üretiminde Değişimler ve Modern Yaklaşımlar ", Bahçe, cilt.45, ss.838-842, 2016
Yazici K. , Bakoğlu N. , Akbulut M. , Göksu B. , "Hayward Kivi Çeşidinde (Actinidia deliciosa A. Chev.) Kaolin Uygulamalarının Meyve Gelişimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.33, no.2, ss.189-198, 2016 (Link)
Akbulut M. , Yazici K. , Bakoğlu N. , Göksu B. , "Karadeniz Bölgesi’nde Kivi Yetiştiriciliğinin Potansiyeli ve Geleceği", Bahçe, cilt.45, no.2, ss.789-793, 2016
Yazici K., "Narda Çeşit Islahı Çalışmaları", Türkiye Tohumculuk Dergisi, no.ISNN No: 2146-488X, ss.24-29, 2015
Akbulut M., Karataş A., Yazici K. , Bakoğlu N. , Turan Büyükdinç D., Göksu B., "Karadeniz Bölgesinde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.8, ss.33-37, 2015
Yazici K., Kazaz S., Çakır B. , "An Important Genetic Resource for Turkey: Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer).", Acta Horticulturae, vol.890, pp.261-265, 2011
Yazici K., Ülger S. , Kaynak L., "The Relationship between Flower Development and Endogenous GA3 in Pomegranate (Punica granatum ‘Hicaznar’) ", Acta Horticulturae, vol.890, pp.341-346, 2011
Yazici K., Çevik M., Kaynak L., "Anatomy of Pomegranate (Punica granatum L.cv. Hicaznar) Fruit Exocarp.", Acta Horticulturae, vol.890, pp.215-220, 2011
Yazici K., Kaynak L. , "Effects of Kaolin and Shading Treatments on Sunburn in Fruit of Hicaznar Cultivar of Pomegranate (Punica granatum L.cv. Hicaznar).", ACTA HORTİCULTURE, vol.818, pp.167-173, 2009
Yazici K., Kaynak L., "The Effects of Air Temperature, Relative Humidity and Solar Radiation on Fruit Surface Temperatures and Sunburn Damage in Pomegranate (Punica granatum L.cv.Hicaznar). ", Acta Horticulture, vol.818, pp.181-186, 2009
Yazici K., Dal B., Gözlekçi Ş., Ersoy N. , Kaynak L., "Effect of Cutting Type and Planting Time on Rooting of Three Cherry Laurel (Purunus Laurocerasus L.) ", Acta Horticulture, vol.818, pp.199-203, 2009
Ersoy N., Gözlekçi Ş., Kaynak L., Dal B. , Yazici K., "Relationship Among the Shoot, Leaf and Fruit Growth of Some Fig (Ficus carica L.) Cultivars Grown in Antalya Conditions. ", Acta Horticulturae, pp.203-208, 2008
Yazici K., Kaynak L., "Meyvelerde Güneş Yanıklığı; Neden Olan Faktörler ve Kontrol Mekanizmaları. ", Derim Dergisi, cilt.23, ss.14-23, 2006
Yazici K., Yılmaz S., Kaynak L., "Sentetik Hormonlar ve Bahçe Bitkilerinde Kullanım Alanları", Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, ss.44-49, 2004
Dal B. , Yazici K., Baktir İ., "Tuz Stresi ve Bahçe Bitkileri Üzerindeki Etkileri., Temmuz-Ağustos-Eylül sayısı. Sayfa: 122-131. ", Derim, ss.122-131, 2002
Yazici K., Kaynak L., "Yaprak Anatomisi İle Değişik Çevre Koşulları Arasındaki İlişkiler. ", Derim, cilt.19, ss.56-65, 2002
Yazici K., Dal B. , Baktir İ., "Meyve Yetiştiriciliğinde Don ve Soğuk Zararının Etki Mekanizmaları", Derim, cilt.18, ss.169-178, 2001
Yazici K., Kaynak L., "Bitki Büyüme Engelleyici ve Geciktiricilerinin Etki Mekanizmaları", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.237-248, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yazici K. , "", , ,
İmamgiller Dal B. , Yazici K., Gözlekçi Ş., Ersoy N., Kaynak L., "Nar Yetiştiriciliği ve Alanya Koşullarında Gelişme Potansiyeli.", Alanya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.8-
Gözlekçi Ş., Ersoy N., İmamgiller Dal B. , Yazici K., Kaynak L., "Alanya’da Sofralık İncir Yetiştirme Olanakları", Alanya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.18-
Yazici K. , "Effects of Kaolin Application on Earliness in Tea Plant (Camellia sinensis L.O. Kuntze)", International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajova, BOSNA HERSEK, 24-29 Mayıs 2016, pp.167-167 (Link)
Yazici K. , Kaynak L., "Effects of Kaolin and Shading Treatments on Fruit Development and Colouration of Pomegranate (Punica granatum L. cv. Hicaznar)", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Grete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.183-183
Akbulut M. , Yazici K. , Karataş A. , Bakoğlu N. , Göksu B. , Turan Büyükdinç D. , " "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu"", VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 4 Ekim - 7 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.7-7
Yazici K. , Akbulut M. , Göksu B. , Bakoğlu N. , "Diversity of Citrus Germplasm in the Black Sea Region in Turkey", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Grete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.146-146
Yazici K. , Şahin A., Özkan C.F. , Sayın B., Öztop A., Demirtaş E.I., et al., "Effect of conventional and organik fertilization on yield and fruit quality of pomegranate (Punica granatum L.cv. Hicaznar)", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, Chania, Grete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.67-67
Dumanoğlu H. , Yeşiloğlu T., Erdoğan V., Serçe S., Akçay E., Yazici K., "Meyve Üretimindeki Değişimler ve Yeni Arayışlar", VIII. Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-16 Ocak 2015, ss.550-578
Yazici K., Akbulut M., Bakoğlu N., Göksu B., "Rize’de Organik Çay Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.45-45
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.122-122
Akbulut M., Yazici K., Bakoğlu N., Göksu B., "Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Meyve Yetiştiricilik Potansiyelinin İncelenmesi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.46-46
Göksu B., Yazici K., Akbulut M., Bakoğlu N., "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Izabella Üzüm (Vitis labrusca L.) Genotiplerinin Köklenme Oranlarının Belirlenmesi", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, ss.4-4
Yazici K., Akbulut M., Göksu B., Bakoğlu N., "Çay Üretiminde Değişimler ve Modern Yaklaşımlar", VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25 Ağustos - 29 Kasım 2015, ss.1-6
Seyis F., Yazici K., Akbulut M., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Breeding Activities in Turkey.", II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia-oil and protein crops section conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.5-5
Yıldız R., Uğurlu M.O., Bakoğlu N., Seyis F., Akbulut M., Şavşatli Y., et al.,"Çay Üretimi ve Sorunları", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.5-5
Yazici K., Akbulut M., Seyis F., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genetic Resources At The Eastern Black Sea Region", International Plant Breeding Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.8-8
Çakır Aydemir B., Eroğul Doğrar D., Yazici K., Eren E., Kılıçkaya O., İlbi H., "VvSTK1 encodes a putative Serine/threonine (S/T) protein kinase expressed during grape (Vitis vinifera cv. Sultanine) berry development.", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.15-15
Mehtap Ş.Ç. , Yazici K., Çoşkan A., "Turunçgillerde Çevresel Streslere Tepkinin Moleküler Mekanizmaları. ", XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-16 Aralık 2009, ss.134-134
Yazici K., Şahin A., Kaynak L., "Melezleme Sonucu Elde Edilmiş Yeni Nar Çeşit Adaylarının Raf Ömürlerinin Belirlenmesi", IV. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2008, ss.65-70
Yazici K., Kaynak L., "Kaolin: Bahçe Bitkilerindeki Kullanım Durumu ile Etki Mekanizması", V. Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.872-876
Yazici K., Karaşahin I., Şahin A., Erkan M., Kaynak L., "Kaolin Uygulamaları İle Modifiye Atmosfer Koşullarının Hicaznar (Punica granatum L. cv. Hicaznar) Nar Çeşidinde Muhafaza Üzerine Etkilerinin Araştırılması", III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu., HATAY, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2005, ss.65-70
Yazici K., Ataseven Işık E., Kaynak L., "Muz Plantasyon Artıklarının Organik Tarımdaki Değerlendirilme Olanakları. ", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.218-222
İmamgiller Dal B. , Yazici K., Kaynak L., "Endüstriyel Atıkların Organik Tarımda Değerlendirilme Olanakları", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.333-343
Yazici K., Kaynak L., "Deniz Yosunlarının Organik Tarımda Kullanım Olanakları. ", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.14-18
Ataseven Işık E., Yazici K., Şahin A., "Bazı Üzümsü Meyvelerin Ekolojik Yetiştiriciliğe Uygunluğu", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu,, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.286-294
Ersoy N., Gözlekçi Ş., İmamgiller Dal B. , Yazici K., Kaynak L., "Hava Kirliliği ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri", 2000 GAP Çevre Kongresi., ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.1, ss.563-572
İmamgiller Dal B. , Yazici K., Ersoy N., Kaynak L., "Tarım Topraklarında Tuzluluk Sorunu", 2000 GAP Çevre Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.1, ss.555-625
Gözlekçi Ş., Ersoy N., İmamgiller Dal B. , Yazici K., Kaynak L., "Bazı İncir (Ficus carica L. ) Çeşitlerinin Antalya Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar", Türkiye 3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 1999, ss.36-40
Ersoy N., Gözlekçi Ş., İmamgiller Dal B. , Yazici K., Kaynak L., "Alanya Koşullarında Yenidünya Yetiştiriciliği", Alanya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mart 1998, ss.1-7
Kaynak L., Yazici K., Dal B. , Gözlekçi Ş., Ersoy N., "Some Hormone-Like Herbicides and Their Relations to Environment. ", The Kriton Curi International Symposium On Environmental Management In The Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 1998, pp.543-550
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akbulut M., Yazici K., Şavşatli Y., "ÜZÜMSÜ MEYVELER RAPORU", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TRABZON, 2015
Şahin A., Yazici K., Pala H., Öztürk N. , Tatlı A., "Nar Tetiştirme Teknikleri ve Islahı", Nar Yetiştiriciliği , Şahin, A., Yazıcı, K., Ed., T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, ss.1-40, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi