Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sandalcilar A.R., Ayran Cihan K. , "Türkiye’de İthalatın, İktisadi Büyümenin Ve Elektrik Tüketiminin İhracat Üzerindeki Etkilerinin Analizi", Global Journal of Economics and Business Studies, vol.7, pp.25-37, 2018 (Link)
Sandalcilar A.R., Ayran Cihan K. , "TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİNİN SEKTÖREL ANALİZİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.361-378, 2018 (Link)
Altiner A. , Ayran Cihan K. , Bozkurt E. , "Export Diversification and Groth: A Bootstrap Panel Causality Analysis For The Selected Emerging Market Economies", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.16, ss.24-36, 2018 (Link)
Ayran Cihan K. , "TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ İRDELENMESİ: PESTLE ANALİZİ ", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, pp.149-164, 2017 (Link)
Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , Mirasedoğlu M.U. , Dilek Ö. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI", BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , vol.6, pp.95-113, 2017 (Link)
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.223-239, 2017 (Link)
Ayran Cihan K. , "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI", SOSYAL BİLİMLER METİNLER, vol.1, pp.749-760, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sandalcilar A.R., Haciimamoğlu T. , Ayran Cihan K. , "Türkiye İle Bosna-Hersek Arasındaki Ticaretin Sektörel Analizi", I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2018, pp.18-18
Sandalcilar A.R., Ayran Cihan K. , "TÜRKİYE’DE İHRACAT, İTHALAT, GSYİH VE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ", Business & Organization Research (BOR) Conference’, KARABÜK, TÜRKIYE, 12 Eylül - 14 Ekim 2018, pp.1-10 (Link)
Sandalcilar A.R., Haciimamoğlu T. , Ayran Cihan K. , "TÜRKİYE’NİN ABD İLE ATEŞLİ HARP SİLAHLARI VE MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ", Business & Organization Research (BOR) Conference, KARABÜK, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.198-199 (Özet) (Abstract)
Dilek Ö. , Mirasedoğlu M.U. , Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.101-101
Bayrak A.Z. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , Dilek Ö. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.521-521
Ayran Cihan K. , "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, vol.4, pp.4682-4694
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi