Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bayrak A.Z. , Dilek Ö. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.223-239, 2017 (Link)
Ayran Cihan K. , "TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ İRDELENMESİ: PESTLE ANALİZİ ", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, pp.149-164, 2017 (Link)
Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , Mirasedoğlu M.U. , Dilek Ö. , "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI", BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , vol.6, pp.95-113, 2017 (Link)
Ayran Cihan K. , "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI", SOSYAL BİLİMLER METİNLER, vol.1, pp.749-760, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dilek Ö. , Mirasedoğlu M.U. , Ayran Cihan K. , Bayrak A.Z. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.101-101
Bayrak A.Z. , Ayran Cihan K. , Mirasedoğlu M.U. , Dilek Ö. , "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma", International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.521-521
Ayran Cihan K. , "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FOSİL ENERJİ KAYNAKLARININ SON DURUMU VE KAYA GAZI", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, vol.4, pp.4682-4694
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi