Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Oksim Türevi Simetrik Olmayan Azin ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz Aktivitelerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, 2015.53002.102.02.01 , Yönetici, 2016
"Otomotiv Teknoloji Atölyesinin Kurulması", BAP Alt Yapı, 2015.53004.101.10.01 , Yönetici, 2016
"Bazı Aril Sübstitüe Azin Ferrosen Bakır(II) Komplekslerinin DNA Bağlama, DNA Kesim, Topoizomeraz I Aktivitelerinin ve Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-114Z059, Araştırmacı, 2015
"Ferrosen Birimi İçeren Azin ve Hidrazit Türevi Ligantlar, Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Teorik İncelenmeleri", BAP Doktora, 2011.102.02.1, Yönetici, 2015
"Yeni Makroasiklik/Makrobisiklik Schiff Bazı Ligandlarının, Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-107T383, Yönetici, 2010
"Biyolojik Aktif Türler Olan 1,2,4-Triazol ve Tiyofen Heterosiklik Birimlerini İçeren Yeni Salen Tipi Schiff Bazı Ligandı ve Onun Fe(III), Co(II), Ni(II), Bakır(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-106T237, Yönetici, 2007
"Heterosiklik Birim İçeren Yeni Schiff Bazı ve Bakır(II), Nikel(II), Kobalt(II) ve Demir(III) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, KTU BAP 2006.111.002.4, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi