Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 1999-2003
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 1996-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "YENİ BİR SİKLİK DİESTER, İMİDATLARI, BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, "YENİ BİR TETRAOKSİM LİGANDININ DİNÜKLEER, TETRANÜKLEER GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Şubat, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi