Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yarı-Doğrusal Euler-Bernoulli Denklemi için Devirli Sınır Koşullu Karışık Problemin Çözümünün (Epsilon)' a Bağlılığının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011.102.04.1, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi