Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Birinci Konur K., Seyihoglu A., Sezen G., Tekbiyik A., "Evaluation of a Science Camp: Enjoyable Discovery of Mysterious World", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.1602-1607, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Birinci Konur K. , "The Effect of Chemistry Activities Applied in Science Camp on Secondary School Students", International Journal of Progressive Education, vol.15, pp.151-166, 2019
Akyol N. , Birinci Konur K. , "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi", Kastamonu Education Journal, vol.26, no.2, pp.547-557, 2018
Kurt S. , Birinci Konur K. , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bütünleştirici Laboratuvar Yaklaşımına Uygun Kimya Deneylerine Yönelik İzlenimleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, no.3, ss.145-161, 2017
Birinci Konur K. , Yildirim N. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Uygulama Örnekleri ve Yansımaları", International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.30, pp.2043-2063, 2017
Birinci Konur K. , Akyol N. , "Preschool Students’ Perceptions on Environmental Problems", International Journal of Environmental and Science Education, vol.12, no.10, pp.2109-2119, 2017
Tekbiyik A. , Seyihoglu A., Birinci Konur K. , "Etkinlik Temelli Bir Hizmetiçi Eğitim Uygulaması: Gems Yaklaşımına Dayalı Öğretim Tasarımı Becerilerinin Geliştirilmesi", Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.11, no.22, ss.67-85, 2017
Birinci Konur K. , Tekbiyik A. , Dede A., "Ortaokul Öğrencilerinin Özel Etüt Merkezlerine Yönelik Görüşleri", Sakarya University Journal Of Science, cilt.7, no.3, ss.611-624, 2017
Birinci Konur K. , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerine Karşı Tutumları", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, no..., ss..-., 2016
Birinci Konur K. , Yildirim N. , "Pre-service science and primary school teachers' identification of scientific process skills", Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.6, pp.1273-1281, 2016 (Link)
Yildirim N., Birinci Konur K., "Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirebilmelerine yönelik gelişimsel bir araştırma", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.30, pp.305-323, 2014
Birinci Konur K., Konur B. , "Sınıf ortamında istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öğretmen stratejileri", The Journal of Academic Social Science, vol.2, no.8, pp.219-232, 2014
Tekbiyik A., Seyihoglu A., Sezen G., Birinci Konur K., "Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.1343-1406, 2013
Birinci Konur K., Seyihoglu A., "Aday Öğretmenlerin Baskın Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Seçiminin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", The International Social Sciences Education Journal , vol.1, no.2, pp.----, 2011
Birinci Konur K., Konur B. , "İlköğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Değerlendirme Metotlarına İlişkin Görüşleri", Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.5, no.2, ss.---, 2011
Birinci Konur K., Pirasa N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mol Kavramındaki İşlem Becerilerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.38, ss.150--161, 2010
Birinci Konur K., Ayas A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gazlarda Sıcaklık-Hacim-Basınç İlişkisini Anlama Seviyeleri", Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.7, no.3, ss.128-142, 2010
Birinci Konur K., "Fen ve Teknoloji Dersi Kılavuz Kitaplarının Kullanım Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri", Milli Eğitim Dergisi, cilt.185, no.1, ss.---, 2010
Birinci Konur K., Sezen G., Tekbiyik A., "Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.---, 2010
Birinci Konur K., Ayas A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyeleri", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.1, ss.---, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt S., Birinci Konur K., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuar Yeterliliklerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.554-
Sezen G., Birinci Konur K., Çimer A., "Sınıf Öğretmeni Adayları Açısından 5E Öğretim Modeline Dayalı Fen ve Teknoloji Uygulamalarının Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.--
Seyihoglu A., Birinci Konur K., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Deneyimleri", 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.--
Birinci Konur K., Ayas A., "Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Öğretim Teknolojilerinin Kullanımının Öğretmen Adaylarına Etkisi", 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.--
Tekbiyik A., Birinci Konur K., Pirasa N., "Effects of Computer Assisted Instruction on Students’ Attitudes Towards Science Courses in Turkey: A Meta-Analysis", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , pp.--
Birinci Konur K., Sezen G., Tekbiyik A., "Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanılabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , pp.--
Birinci Konur K. , Turan Z.İ., "5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.1, no.., pp.--- (Link)
Tekbiyik A. , Beldağ A. , Seyihoglu A., Birinci Konur K. , "Öğretmenlerin Disiplinlerarası Öğretim Tasarımı Becerilerinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.---
Sezen G., Çilsalar Sağnak H. , Seyihoglu A., Birinci Konur K. , Tekbiyik A. , Yaman F., "Doğa Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim", 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, ss.---
Turan Z.İ., Birinci Konur K. , "Fen Bilgisi öğretmen Adaylarının Organik Gıda Tüketimleri ve Tutumları", İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.22-22
Birinci Konur K. , Turan Z.İ., "Lise Öğrencilerinin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar ve Deney Kavramına Yönelik Metaforik Algıları", İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.21-21
Birinci Konur K. , Dede A., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Günlük Hayat Durumlarını Fen Kavramları İle İlişkilendirebilme Düzeyleri", VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.---
Karal E., Birinci Konur K. , Ayas Köroğlu S., "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Basınç Kavramını Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Durumları", VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.---
Dede A., Tekbiyik A. , Birinci Konur K. , "Ortaokul Öğrencilerinin Özel Etüt Merkezlerine Yönelik Tutumları ve Etkili Değişkenler", VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.---
Patan A. , Birinci Konur K. , Boyraz A. , Şimşek M., "Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf “Dünya’mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Ünitesi’nin” Alternatif Ölçme Araçları ile Değerlendirilmesi", 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.80--81
Akyol N. , Birinci Konur K. , "Okul Öncesi Dönem Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları", 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.95-96 (Link)
Birinci Konur K. , Akyol N. , "Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, pp.60-70
Birinci Konur K. , Yildirim N. , "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Uygulama Örnekleri Ve Yansımaları", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, vol.1, pp.50-60
Tekbiyik A. , Birinci Konur K. , Seyihoglu A., "Gems Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları” Projesinden Yansımalar", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.50-51
Tekbiyik A. , Birinci Konur K. , Seyihoglu A., Sezen G., "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilim Kampından Yansımalar: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı-II", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.50-51
Ayas Kör S., Birinci Konur K. , "İlköğretim 5.Sınıf “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi İle İlgili Bütünleştirici Öğrenme Yaklaşımına Uygun Geliştirilen Materyalin Kavram Yanılgısını Gidermeye Etkisi", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2010, ss.50-51
Ayas Kör S., Birinci Konur K. , "“Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi İle İlgili Bütünleştirici Öğrenme Yaklaşımına Uygun Geliştirilen Materyalle İşlenen Derse Yönelik Öğrenci Tutumları", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.50-51
Birinci Konur K. , Ayas A., Konur B., "Fen ve Teknoloji Kılavuz Kitaplarının Kullanım Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.50-51
Birinci Konur K. , Ayas A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyeleri", 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2004, ss.50-51
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim N. , Birinci Konur K. , Kurt S. , "Kimya Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretim Uygulamaları", Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Prof.Dr.Alipaşa AYAS, Prof.Dr.Mustafa Sözbilir, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.141-170, 2015
Yildirim N. , Birinci Konur K. , Kurt S. , "Yapılandırmacı Kimya Öğretimi ve 4E Uygulamaları ", Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri , Prof.Dr.Alipaşa AYAS, Prof.Dr.Mustafa SÖZBİLİR, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara , ss.279-300, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi