Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karaoğlu K. , "A new chromenylium-cyanine chemosensor for switch-ON near-infrared copper (II) sensing", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1205, pp.127640-127640, 2020 (Link)
Zengin A. , Karaoğlu K. , Emirik M. , Menteşe E. , Serbest K. , "Mononuclear Cu(II) complex of an oxime ligand derived from N-Heterocyclic hydrazide: Synthesis, spectroscopy, electrochemistry, DFT calculations and catecholase activity", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1193, pp.444-449, 2019
Serbest K. , Göktekin Ö., Karaoğlu K. , Zengin A. , Çoruh U., "Oxime derivative unsymmetrical azine, its Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes: Synthesis, spectroscopy and catecholase activity", HETEROATOM CHEMISTRY, vol.29, 2018
Alçay Y., Yavuz Ö., Gelir A., Atasen S.K., Karaoğlu K. , Yücel B., et al., "New ferrocenyl naphthoquinone fused crown ether chemosensors: Highly selective, kinetically and regio controlled colorimetric, beryllium ion recognition", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.868, pp.131-143, 2018 (Link)
Karaoğlu K. , Akçay H.T. , Yılmaz İ., "Detection of Fe2+ in acetonitrile/water mixture by new 8-hydroxyquinolin based sensor through metal displacement mechanism", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1133, pp.492-498, 2017
Ayvaz M., Turan I., Dural B., Demir S., Karaoğlu K. , Aliyazicioglu Y., et al., "Synthesis, in vitro DNA interactions, cytotoxicities, antioxidative activities, and topoisomerase inhibition potentials of Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) complexes with azo-oxime ligands", TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, vol.41, pp.728-747, 2017
Karaoğlu K. , Yilmaz F. , Menteşe E. , "A New Fluorescent "Turn-Off" Coumarin-Based Chemosensor: Synthesis, Structure and Cu-Selective Fluorescent Sensing in Water Samples", JOURNAL OF FLUORESCENCE, vol.27, pp.1293-1298, 2017 (Link)
Özel A., Karaoğlu K. , Serbest K. , Gürcan N., Emirik M. , Çoruh U., "Spectroscopic, electrochemical, theoretical characterization and biological evaluation of a ferrocenyl-substituted unsymmetric azine ligand and its Cu(II) complex", JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, vol.69, pp.1587-1601, 2016 (Link) (Abstract)
Emirik M. , Karaoğlu K. , Serbest K. , Menteşe E. , Yılmaz İ., "Ferrocenyl-substituted dinuclear Cu(II) complex: Synthesis, spectroscopy, electrochemistry, DFT calculations and catecholase activity", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.1106, pp.331-342, 2016 (Link)
Karaoğlu K. , Emirik M. , Menteşe E. , Zengin A. , Serbest K. , "Acetate bridged dinuclear Cu(II) complexes with ferrocene based benzimidazol ligands: Synthesis, spectroscopy, electrochemistry, DFT calculations and catecholase activity", POLYHEDRON, vol.111, pp.109-117, 2016 (Link)
Karaoğlu K., Serbest K., Emirik M., Sahin E., "An unsymmetrical ferrocene based azine and its Cu(II) complex: Spectroscopy, crystal structure, electrochemistry and DFT calculations", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.775, pp.80-87, 2015 (Link)
Emirik M., Karaoğlu K., Serbest K., Coruh U., Lopez E.M.V., "Two novel unsymmetrical ferrocene based azines and their complexing abilities towards Cu(II): Spectroscopy, crystal structure, electrochemistry and DFT calculations", POLYHEDRON, vol.88, pp.182-189, 2015 (Link)
Akcay H.T., Bayrak R., Sahin E., Karaoğlu K., Demirbas U., "Experimental and computational studies on 4-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methoxy]phthalonitrile and synthesis and spectroscopic characterization of its novel phthalocyanine magnesium(II) and tin(II) metal complexes", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.114, pp.531-540, 2013 (Link)
Baran T., Karaoğlu K., Serbest K., Agir H., Sandalli C., Degirmencioglu I., "Studies on synthesis, structure, and DNA cleaving of homo-dinuclear Mn(II), Cu(II), Ni(II), and Zn(II) complexes with a heterocycle-based macroacyclic Schiff base", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, vol.144, pp.1107-1115, 2013 (Link)
Bayrak R., Karaoğlu K., Unver Y., Sancak K., Dumludag F., Degirmencioglu I., "Synthesis, characterization, spectral and electrical properties of peripherally tetratriazole-substituted phthalocyanines and its metal complexes", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, vol.712, pp.57-66, 2012 (Link)
Karaoğlu K., Baran T., Degirmencioglu I., Serbest K., "Synthesis and spectroscopic studies of homo-binuclear, alkoxo bridged homo- and hetero-tetranuclear metal complexes of a bis-N2O4 Schiff base ligand derived from ethanolamine and macroacyclic tetranaphthaldehyde", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.79, pp.867-872, 2011 (Link)
Serbest K., Karaoğlu K., Erman M., Er M., Degirmencioglu I., "Synthesis, characterization and properties of tetra((1-hydroxyimino-methylnaphthalen-2-yloxy)methyl)ethene and its homo-dinuclear metal complexes: A combined experimental and theoretical investigation", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.77, pp.643-651, 2010 (Link)
Karaoğlu K., Baran T., Serbest K., Er M., Degirmencioglu I., "Two novel rnacroacyclic schiff bases containing bis-N2O2 donor set and their binuclear complexes: synthesis, spectroscopic and magnetic properties", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, vol.922, pp.39-45, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaoğlu K. , Yilmaz İ., "Yeni Ksanten TüreviYakın-IR Sensörlerinin Sentez ve Karakterizasyonu", VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ÇORUM, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2019, ss.1-1
Aytan Ü. , Esensoy F.B. , Şentürk Y. , Öztekin A. , Ağirbaş E. , Karaoğlu K. , "GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU ", II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Aralık 2019, cilt.-, no.-, ss.---
Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F.B., Karaoğlu K. , Ağirbaş E., "Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea", 3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.98-98
Karaoğlu K., Serbest K., "Ferrosen Birimi İçeren Salisilazin Bileşikleri, Bakır Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2013, ss.268-268
Karaoğlu K., Baran T., Dural B., Serbest K., "İki Yeni Bis-Makrosiklik Schiff Bazı Ligandı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, ss.İP053-IP053 (Özet)
Baran T., Karaoğlu K., Dural B., Serbest K., "Amino Asit Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu", 24. Ulusal Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, ss.İP103-IP103 (Özet)
Baran T., Karaoğlu K., Erman M., Serbest K., "Etanolamin Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı, Cu(II), Ni(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2009, ss.P 248-P 248
İslamoğlu F., Kahveci B., Karaoğlu K., Özil M., İslamoğlu Y., "Gran Metodu Kullanarak Bazı 3-Alkil(aril)-4-)sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5on Türevlerinin Etanol-su Karışımında Potansiyometrik Olarak pKa Değerlerinin Tayini", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2006, ss.AKP-62-AKP-62
Karaoğlu K., Baran T., Er M., Serbest K., "Yeni Bir Mahrosiklik Schiff Bazı Ligandı, Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Ekim 2006, ss.ANP74-ANP74
İslamoğlu F., Kahveci B., Karaoğlu K., Özdemir M., İslamoğlu Y., "Bazı 3-Alkil(aril)-4-)sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5on Türevlerinin Etanol-su Ortamında Asitliklerinin İncelenmesi", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2006, ss.206-206
İslamoğlu F., Kahveci B., Karaoğlu K., Menteşe E., İslamoğlu Y., "Bazı 3-Alkil(aril)-4-)sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5on Türevlerinin Etanol-su Karışımında Potansiyometrik Titrasyon ile pKa Sabitlerinin Tayininde Gran Metodunun Uygulanması", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2006, ss.207-207
Baran T., Karaoğlu K., Er M., Değirmencioğlu İ., Serbest K., "Yeni Bir Triazol Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı, Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Ekim 2006, ss.ANP75-ANP75
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi