Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2009-2014
Yüksek Lisans, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2006-2009
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2002-2006
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "FERROSEN BİRİMİ İÇEREN AZİN ve HİDRAZİT TÜREVİ LİGANTLAR, Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve TEORİK İNCELENMELERİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Kasım, 2014.
Yüksek Lisans, "BİS-N2O2 DONÖR DÜZENLENMESİ İÇEREN İKİ YENİ MAKROASİKLİK SCHİFF BAZI LİGANDI ve KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Temmuz, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi