Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toklu İ.T., Baran S., "What attributes are important for travellers in destination selection? A Research on Eastern Black Sea region in Turkey", International Journal of Research in Social Sciences, vol.7, no.12, pp.228-243, 2017 (Link)
Toklu İ.T., Tuygun Toklu A. , "Ürün Adı Değişimi ile Yapılan Yeniden Markalamaya Tüketici Tepkisi: Pirina Yağı Üzerine Bir Araştırma ", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.4, pp.91-107, 2017 (Link)
Toklu İ.T., Baran S., "Attitude towards Counterfeit of Luxury Brands: A Research on Consumers in Turkey", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.7, no.11, pp.618-632, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi