Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal E., Gökdoğan A., Cumhur İ. , "The operator method for local fractional linear differential equations", OPTIK, vol.131, pp.986-993, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cumhur İ. , Ömeroğlu K., "Lineer Olmayan Denklemlerle İlgili GeoGebra Uygulamaları", Uluslararası Artvin Sempozyumu Tam Metin Kitapçığı, no.978-605-62377-4-4, ss.912-927, 2018 (Link)
Cumhur İ. , "GeoGebra ile Uygulama Oluşturma: Müller Yöntemi", 2 nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Proceedings, vol.3, no.2618-6446, pp.654-658, 2018 (Link)
Ünal E., Cumhur İ. , Gökdoğan A., "Multiplicative Newton’s Methods with Cubic Convergence", New Trends in Mathematical Sciences, no.3, pp.299-307, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Düzgün İ., Aktaş M., Cumhur İ. , "Obtaining ZFC and FC Curves by Runge-Kutta Method in Type II Superconductors", 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Skopje, MAKEDONYA, 17-21 Temmuz 2018, pp.75-75
Cumhur İ. , Ömeroğlu K., "GeoGebra-based Activities on Nonlinear Equations", Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2018, pp.912-927 (Link)
Cumhur İ. , "Creating Applet with GeoGebra: Muller's Method", 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SAMSUN, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, no.3, pp.654-658 (Link)
Ünal E., Cumhur İ. , Gökdoğan A., "Some Variants Of Multiplicative Newton Method With Third-Order Convergence", International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.370-370
Cumhur İ., "The Cuttings Transport Modelling with Couette Flow", First International Conference on Analysis and Applied Mathematics, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2012, ss.78-78
Cumhur İ., Coşkun E., "Halkasal Bölgede Newtonyan Akışkan İçerisindeki Parçacık Hareketinin Modellenmesi", 11. Matematik Sempozyumu Anadolu'da Matematik, SAMSUN, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss.227-228
Cumhur İ., Coşkun E., "Akışkan İçerisinde Parçacık Taşınım Modeli", 5. Ankara Matematik Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Haziran 2010, ss.99-99
Cumhur İ., Coşkun E., "Isı Denklemleri ve Interaktif Uygulamaları", XX. Ulusal Matematik Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2007, ss.189-196
Cumhur İ., Coşkun E., Gökdoğan A., "WebMatris: Web Tabanlı Matris Laboratuvarı", Akademik Bilişim 2005, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2005, ss.45-45
Cumhur İ., Coşkun E., "Web Tabanlı Matris Laboratuvarı", XVIII. Ulusal Matematik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2005, ss.89-89
DİĞER YAYINLAR
Parker S., Armour T., Başkaya E., Cowley S., Cumhur İ., Farrell P., et al., "Analytical Solutions for Compartmental Models of Contaminant Transport in Enclosed Spaces", Teknik Rapor, pp.1-27, 2011 (Link)
Crooks M., Cumhur İ., Dalwadi M., Deacon N., Moore M., Piwarska K., et al., "Dipole Detection in Tar-Sand Drilling", Teknik Rapor, pp.1-12, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi