Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Diferansiyel denklemler
Genel Matematik
Kısmi diferansiyel eşitlikler
Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler
Fourier Analizi
Sayısal Analiz
Akışkanlar Mekaniği
Endüstriyel Matematik
Parçacık Taşınımı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Mathematics, Applied
Mathematics, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi