Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 2010-2014
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, , 2007-2010
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ , , 2004-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN DEYİM ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN VE ÖZ YETERLİK ALGILARI", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ Temmuz, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi