Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karadeniz İ. , "Eyüp Şahin, Sudûr Köken ve Süreç Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, Yayınevi Yayınları, Ankara, 2017", Bilimname, pp.865-869, 2019 (Link)
Karadeniz İ. , "Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri, Turgut Akyüz, Ravza Yayınları, 1. Baskı, Haziran 2017, İstanbul.", Usul İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.32, ss.217-221, 2019 (Link)
Vural M.E. , Karadeniz İ. , "Editörden Sayı: 15", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.10-11, 2019 (Link)
Karadeniz İ. , "Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev. / Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları / Publishing, 2017", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, pp.361-364, 2019 (Link)
Karadeniz İ. , "“Felsefe Tıp Ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme” ( Editör: Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2014, 346 s.)", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.227-231, 2018 (Link)
Vural M.E. , Karadeniz İ. , "Editörden: Yeni Sayı/Sayı:13 (2018)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.11-12, 2018 (Link)
Vural M.E. , Karadeniz İ. , "Editörden Sayı 14", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , ss.9-9, 2018 (Link)
Karadeniz İ. , "Yunus Cengiz. Doğa ve Öznellik Câhız’ın Ahlak Düşüncesi. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015. 298 sayfa.", Divan Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, cilt.23, ss.123-126, 2018 (Link)
Karadeniz İ. , "Çağdaş Doğa Düşüncesi, İshak Arslan, İstanbul: Küre Yayınları, 2016, 2. Baskı, , 420 sayfa. ", Usül İslam Araştırmaları , ss.205-208, 2018 (Link)
Karadeniz İ. , "Balcı, Elif Nur Erkan. Alasdair MacIntyre'ın Modern Ahlak Eleştirisi ve Thomasçı-Aristotelesçi Ahlak Felsefesi. Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2017.", Uluslararası Din & Felsefe Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.85-87, 2018 (Link)
Karadeniz İ. , "ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu İzlenimleri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.325-335, 2017 (Link)
Karadeniz İ. , "İslam Felsefesi: Giriş Oliver Leaman (Çev. Şamil Öçal-Metin Özdemir), Ankara, Hece Yayınları, 2014, 303 s.", Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi, cilt.1, ss.71-73, 2017 (Link)
Karadeniz İ. , "Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi, yazar Roy Jackson, çeviren Atilla Alan (İstanbul:Litera Yayıncılık, 2017)", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.21, ss.2081-2084, 2017 (Link)
Karadeniz İ. , "İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri İstanbul: Klasik Yayınları, 2.Baskı, 2013, 211 s.", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.179-186, 2016 (Link)
Karadeniz İ. , "Türkiye’nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s.", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.197-201, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karadeniz İ. , Vural M.E., "Felsefe’den Pozitif Psikoloji’ye Bir Erdem Olarak “Adalet”", I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, TÜRKIYE, , pp.116-123
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin E., Karadeniz İ. , Cerah Z., Turan M.N., Vural M.E., Tüfenkci S., et al., "İslam Ahlakı İslam Düşüncesinde İlahi Emir Teorisi", Çeviri, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2019
Turan M.N., Karadeniz İ. , Şahin E. , Ed., "Türkiye'de İslam Felsefesi Araştırmalarının Seyri Kazanımlar Öncelikler Sorunlar", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, RİZE, 2016 (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi