Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yrd.Doç.Dr. İPEK ÇAĞLAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 2220000
E Posta Adresi : ipek.caglarerdogan.edu.tr | ipeksatirogluhotmail.com
Web Adresi :
Ofis : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Eğitim Bilgileri
Doktora, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, diş hekimliği fakültesi, PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, 2007-2012
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, diş hekimliği fakültesi, diş hekimliği , 2001-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "YÜZEY VE ISIL İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA ALT YAPI SİSTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE X-RAY DİFRAKTOMETRE YÜZEY ANALİZLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi Aralık, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Protetik Diş Tedavisi
Diğer
DENTAL MATERYALLER
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Protetik Diş Tedavisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Dentistry, Oral Surgery & Medicine
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Ögr.Gör.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2013 - 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ateş S.M., Çağlar İ. , Ozdogan A., Duymus Z.Y., "The effect of denture cleansers on surface roughness and bond strength of a denture base resin", JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.31, pp.171-181, 2017
Çağlar İ., Yanikoğlu N., "The Effect of Sandblasting, Er:YAG Laser, and Heat Treatment on the Mechanical Properties of Different Zirconia Cores.", PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.34, pp.17-26, 2016
Senel F.C., Altintas N.Y., Bagiş B., Cankaya M., Pampu A.A., Satiroglu I., et al., "A 3-Year Follow-Up of the Rehabilitation of Papillon-Lefevre Syndrome by Dental Implants", JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.70, pp.163-167, 2012
Bagiş B., Satiroglu I., Korkmaz F.M., Ateş S.M., "Rehabilitation of an extracted anterior tooth space using fiber-reinforced composite and the natural tooth", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.26, pp.191-194, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yesil Duymus Z., Çağlar İ., Ateş S.M., "LAZER SİSTEMLERİNİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANIM ALANLARI", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.146-151, 2015 (Link)
Çağlar İ., Yesil Duymus Z., Ateş S.M., "DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÖLÇÜ SİSTEMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİJİTAL ÖLÇÜ ", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.136-141, 2015 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çağlar İ. , Yeşil Duymuş Z., Ateş S.M., "FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN YAPAY DİŞLERİN KAİDE MATERYALİNE BAĞLANTI DAYANIMINA ETKİSİ", 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp.1-1
Ateş S.M., Çağlar İ., Yesil Duymus Z., "Protez temizleme yöntemlerinin otopolimerize sert astar materyalinin protez kaidesine bağlanma dayanımına etkisi", TPİD 22. Uluslararası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, pp.276-276 (Link)
Korkmaz F.M., Çağlar İ., Ateş S.M., Yeşil Duymuş Z., Bağiş B., Turgut S., "Effect of laser treatment on the bond strength of resin cement to titanium.", 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.153-154
Bağiş B., Ateş S.M., Çağlar İ., Yeşil Duymuş Z., Korkmaz F.M., Aydoğan Ayaz E., "Effect of pretreatments on the bond strength of glass ionomer to titanium based implant abutments. ", 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.128-128
Durkan R., Bagiş B., Korkmaz F.M. , Aydogan Ayaz E., Satiroglu I., "AN ALTERNATİVE CEMENTATİON PROCEDURE FOR REMOVİNG EXCESS CEMENT FROM FİXED PARTİAL DENTURE", CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROTHODONTİC ASSOCİATİON, PRISTINA, KOSOVA, 23-25 Eylül 2010, pp.45-45
Korkmaz F.M. , Bagiş B., Durkan R., Ateş S.M., Satiroglu I., "COMPARİSON OF COMPOSİTE AND PORCELAİN LAMİNATE VENEERS", CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROTHODONTİC ASSOCİATİON, PRISTINA, KOSOVA, 23-25 Eylül 2010, pp.170-170
Korkmaz F.M. , Durkan R., Tüzüner T., Sungurtekin E., Buruk K., Satiroglu I., et al., "THE ANTİBACTERAİL EFFECT OF VARİOUS LUTİNG CEMENTS CONTAİNİNG CHLORHEXİDİNE DİACETATE/CETRİMİDE MİXTURES ON STREPTOCOCCUS MUTANS", CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROTHODONTİC ASSOCİATİON, PRISTINA, KOSOVA, 23-25 Eylül 2010, pp.168-168
Durkan R., Korkmaz F.M. , Köroğlu A., Ustaömer S., Satiroglu I., Bagiş B., "INTERNAL ADAPTATİON OF COMPLETE DENTURE BASES POLYMERİZED BY DİFFERENT TECHNİQUES", CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROTHODONTİC ASSOCİATİON, PRISTINA, KOSOVA, 23-25 Eylül 2010, pp.80-80
Bagiş B., Senel F.C., Satiroglu I., Pampu A.A., Korkmaz F.M. , Durkan R., "REHABİLİTİON OF EDENTOLOUS MAXİLLA", ULUSLARARASI BİLİMSEL TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2009, pp.45-45
Bağiş B. , Satiroglu I., Durkan R., Korkmaz F.M. , Ateş S.M., "REHABİLİTİON OF AN EXTRACTED ANTERİOR TOOTH SPACE USİNG FİBER-REİNFORCED COMPOSİTE AND THE NATURAL TOOTH", BASS, VARNA, BULGARISTAN, 6-9 Mayıs 2009, pp.31-31
Diğer Yayınlar
Korkmaz F.M. , Baygin Ö., Ateş S.M. , Çağlar İ. , "Fiber Destekli Estetik Adeziv Köprüler", Diger, ss.6-12, 2016
Desteklenen Projeler
"FARKLI ZİRKONYUM ALT YAPILARDA DEĞİŞİK YÜZEY VE ISIL İŞLEMLERİNİN ORTALAM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE BÜKÜLME DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE X-RAY DİFRAKTOMETRE YÜZEY ANALİZLERİ İLE İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, 2010.127.0005.1, Araştırmacı, 2011
"Farklı Yüzey İşlemlerinin Yapay Dişler İle Protez Kaide Materyali Arasındaki Bağlantı Dayanımına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.111.08.03, Yönetici, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
uluslararası türk prosthodonti ve implantoloji derneği bilimsel kongresi, Antalya, Kasım 2014
recep tayyip erdoğan üniversitesi diş hekimliği 1. sempozyumu, Rize, Ekim 2013
34th annual conference of the european prothosontic association, , Eylül 2010
18. uluslar arası bilimsel türk prostodonti ve implantoloji derneği kongresi , İstanbul, Ekim 2009
14th congress of bulgarian dental association, Varna, Mayıs 2009